Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
Sorular ve Yanıtları
Hz. Peygamber (saa) Hakkında Merak Edilenler

 S. 1- Hz. Resulullah (s.a.a)’in meşhur lakapları nedir?

C. 1- Resulullah, Hatem’ül- Enbiya.

S. 2- Hz. Resulullah (s.a.a)’in anne ve babasının adları nedir?

C. 2- Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Amine'dir.

S. 3- Hz. Resulullah (s.a.a) ne zaman ve nerede dünyaya geldi?

C. 3- Miladi 571 yılının, Rabiulevvel ayının 17'sinde, Cuma günü, şafak vakti, Mekke-i Muazzama'da dünyaya geldi.

S. 4- Hz. Resulullah (s.a.a)’in iki isimli olmasının sebebi nedir?

C. 4- İki isimli olmasının sebebi şudur: “Muhammed” ismini ceddi Abdulmuttalib, “Ahmed” ismini ise (Abdulmuttalib'den önce) annesi Amine Peygamber için seçmişti.[1] Hz. Peygamber'in kendisi de şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde övülmüş olduğumdan dolayı “Muhammed” ismiyle, göklerde yeryüzünden daha fazla övüldüğümden dolayı da “Ahmed” ismiyle adlandırılmışım.”[2]

S. 5- Resulullah (s.a.a)'in ismi Kur’ân'da kaç defa zikredilmiştir?

C. 5- Hz. Peygamber'in mübarek ismi Kur’ân'da beş defa zikredilmiştir:

a) “Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir.” [3]

b) “Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, ancak o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”[4]

c) “İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilene (Kur’ân'a) -ki o Rablerinden olan bir haktır- iman edenlerin, (Allah), kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir.”[5]

d) “Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler.” [6]

“Hani Meryem oğlu İsa: ‘Ey İsrail oğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi “Ahmed” olan bir peygamberin de müjdeleyicisiyim demişti.”[7]

Hz. Peygamber’in ismi, sıraladığımız ilk dört surede “Muhammed”, beşinci surede ise “Ahmed” olarak geçmiştir.

S. 6- Hz. Resulullah (s.a.a)’in şekli, siması ve ahlaki sıfatları nasıldı?

C. 6- Hz. Resulullah (s.a.a)’in siması dolunay gibi nurluydu, gözleri de azametli görünüyordu, boyu çok uzun değildi, saçları ne çok kıvırcık ve ne de çok yatıktı, yüzü beyaz ve nurlu idi, uzun ve keman kaşlı idi, alnının arasında bir damar vardı ki gazaplandığında kabarıp şişiyordu, burnu sivri idi, mehasini (sakalı) gürdü, dişleri parlak ve inci gibiydi, bedenindeki azaların hepsi normaldı, göğsü ve karnı aynı hizada idi, iki omzunun arası genişti, bedeninin eklemlerindeki kemiklerin başı iri idi, (bunlar şecaat ve kuvvet nişanesidir ve Araplar arasında methedilen bir şeydir), teni beyaz ve nurlu idi, parmakları uzundu, kol ve bacakları uzun ve düz idi, ayakları düz taban olmadığından yerle temas etmiyordu.

Vakarla yürüyordu, karşılaştığına selam verirdi, gerek görmeden konuşmazdı, konuştuğunda da az ve öz konuşurdu, kimseyi tahkir etmezdi, az nimeti çok sayardı, hiçbir nimeti kötülemezdi, gülmelerinin çoğu gülümsemekti, ashabından birini görmediğinde onu araştırıp sorardı, onların durumlarından haberdar olurdu, ashabından gafil olmazdı (batıla yönelmemeleri için onları gözetiyordu), temizliğe çok önem verirdi, daima dişlerini fırçaladıktan sonra abdest alırdı, hastaların ziyaretine giderdi, Müslümanların cenazesini teşyi ederdi, misafirleri ağırlardı.[8]

S. 7- Hz. Resulullah (s.a.a) dünyaya geldikten sonra, O’nun bakıcılığını hangi kadın üstlendi?

C. 7- Halime-i Sa'diyye üstlendi.

S. 8- Hz. Resulullah (s.a.a) ne kadar ve nerede süt annesinin yanında kaldı?

C. 8- Dört yıl, çöllerde göçebeler arasında kaldı.

S. 9- Halime, dört yıl boyunca kaç kez Hz. Peygamber'i annesinin yanına götürdü?

C. 9- İki veya üç defa.

S. 10- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), kaç yaşında iken annesi vefat etti?

C. 10- Altı yaşında.

S. 11- Hz. Resulullah (s.a.a), kaç yaşında iken ceddi Abdulmuttalip vefat etti?

C. 11- Sekiz yaşında.

S. 12- Hangi peygamber, Hz. Resulullah (s.a.a)’in dünyaya gelmesini müjdelemiş ve hangi surede buna değinilmiştir?

C. 12- Hz. İsa Mesih müjdelemiş, Saf suresi altıncı ayette da buna değinilmiştir.

S. 13- Senet'ul- Feth (fetih ve bolluk yılı), hangi yıldı?

C. 13- Hz. Peygamber’in nuru, Hz. Amine'ye intikal ettiğinde, bir kaç yıl boyunca kıtlık sıkıntısına duçar olan halka rahmet yağmuru yağdı; öyle ki o yıla “Senet'ul- Feth” (fetih ve bolluk yılı) ismi verildi.

S. 14- Amm'ul- Hüzn (hüzün ve gam yılı), hangi yıldır ve bu yıla bu ismi veren kimdir?

C. 14- Hz. Ebu Talib, Bi'setin onuncu yılı Recep ayının yirmi altısında vefat ettiklerinde Hz. Resulullah (s.a.a) onun musibetinde çok ağladı ve Ebu Talib için, “Allah sana mükafat versin” buyurdular. Üç (veya bir rivayete göre otuz beş) günden sonra, Hz. Hatice de vefat etti. Resulullah (s.a.a) kendi eliyle onu Hacun (Mekke'de bir yerin ismidir)'da defnettiler. Resulullah (s.a.a) o ikisinin vefatından sonra, öyle bir gam ve üzüntüye kapıldı ki, artık evden dışarı çok az çıkıyordu. Bu yüzden o yıla “Amm’ul- Hüzn” (Hüzün ve gam yılı) ismini verdiler.

S. 15- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) bi'setten önce halk arasında hangi lâkapla meşhurdu?

C. 15- Emaneti iyi koruduğundan dolayı Muhammed-i Emin lakabıyla meşhur olmuştu.

S. 16- Hz. Resulullah (s.a.a), peygamber olmadan önce hangi dine mensuptu?

C. 16- Hz. Peygamber’in, peygamber olmadan önce hangi dine mensup olduğu hakkında üç görüş vardır:

a) Hz. İsa’nın vasilerindendi (Onun dinine mensuptu)

b) Hz. İbrahim'in dinine mensuptu.

c) İlham ve vahiy yoluyla elde ettiği özel bir şeriata sahipti. Bir çok rivayetler üçüncü görüşü teyit etmektedir. Örneğin Hz. Ali'den şöyle rivayet etmişlerdir: “Hz Peygamber süt emmekten kesildiğinde Allah-u Teala, en büyük meleğini gece-gündüz daima doğru ve güzel yollara sevk etmek için ona eşlik ettirdi.”[9]

S. 17- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), kaç yaşında peygamberliğe seçildi?

C. 17- Kırk yaşında.

S. 18- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) 'in bedenindeki peygamberlik nişanelerinden biri ne idi?

C. 18- İki omuzu arasındaki nübüvvet mührüyle meşhur olan bir ben idi.

S. 19- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in bi'setin ilk yıllarındaki ilkesi neydi?

C. 19- Şu cümle idi: “Kulu la ilahe illellahu tuflihun” (Allah'tan başka bir ilah yoktur deyin ki, kurtuluşa eresiniz.)

S. 20- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), peygamberliğe seçilmesinin sebeplerinden birini nasıl beyan etmiştir?

C. 20- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a); “Güzel ahlak ve insani değerleri kemale erdirmek için peygamberliğe seçildim.” buyurmuştur.

S. 21- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in zamanında İslam dininin ilerlemesine mani olan en büyük engel ne idi?

C. 21- En büyük engel, cahil Arapların beynini dolduran efsane ve hurafelerdi. Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) bundan dolayı, cahiliye eserlerini yok etmek için var gücüyle çalışıyordu. Bu hedefle Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde ona şöyle buyurmuştur: “Ey Muaz! Cahiliye eserlerini, batıl fikir ve inançları yok et, düşünmek ve akıl etmekle ilgili İslami ilkeleri ihya etmeye çalış.”

S. 22- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in peygamberliğe seçilmesi ve İslam'ın zuhuru, hangi padişahın dönemine rastlamıştır?

C. 22- İslam'ın zuhuru ve Hz. Peygamber'in biseti, Husrev Perviz'in şahlığı dönemine rastlamıştır.

S. 23- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), kaç yıl gizli olarak tebliğ etti?

C. 23- Üç yıl.

S. 24- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), ne zamandan itibaren açıkça tebliğ yapmakla görevlendirildi, bu mesele ile ilgili olan ayet hangisidir ve hangi surededir?

C. 24- Bisetin 3. Yılında Allah-u Teala tarafından davetini açıkça tebliğ etmekle görevlendirildi. O görevle ilgili şu ayet nazil oldu:

“En yakın akrabalarını (aşiretini) uyarıp korkut.”[10]

S. 25- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’e, ilk iman eden şahıs kimdir?

C. 25- Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s)'dır.

S. 26- Hz. Peygamber'e, ilk iman kadın ve kişinin isimleri nelerdir?

C. 26- Kadınlardan ilk iman eden Hz. Hatice, erkeklerden ilk iman eden ise Hz. Ali'dir.

S. 27- Kureyş'in ileri gelenleri, Hz. Peygamber'in dininin yayılmasını önlemek ve ona karşı savaşmak için ne gibi yollara baş vurdular?

C. 27- Kureyş'in ileri gelenleri, İslam dininin yayılmasını önlemek için çeşitli hilelere başvurdular. Onlardan bazıları şunlardır:

a) Hz. Peygamber'e mal ve makam vaadinde bulunmak.

b) Hz. Peygamber'e iman edenleri tahkir, tehdit ve işkence etmek.

c) Hz. Peygamber'e çirkin iftiralarda bulunmak.

d) Kur’ân'a karşı koymak.

e) Kur’ân'ı dinlemeyi yasaklamak.

f) Bireylerin iman etmelerini engellemek.

S. 28- Kur'ân'ın ilk ayeti, nerede Hz. Peygamber’e nazil oldu ve bu ayet hangi surededir?

C. 28- Kur’ân’ın ilk ayeti, Hira Mağarasında Hz. Peygamber'e nazil oldu. Onunla ilgili ayet “Alak” suresindedir.

S. 29- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), bisetinin ilk yılında, hangi ülkelerin padişahlarıyla mektuplaşıp onları tevhit ve İslam'a davet ettiler?

C. 29- İslam dini evrensel bir din olduğundan ve Hz. Peygamber de halka gönderilen son elçi olduğundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.a), dünyanın büyük şah ve krallarına (Örneğin: İran şahı, Husrev Perviz'e, Rum İmparatoru Hirakl'e, Mısır hükümdarı Mukavkıs'a) mektuplar yazarak onları İslam dinine davet etti. Peygamber'in bu mektupları oldukça kısa ve net idi.[11]

S. 30- Hangi etkenler İslam'ın çok çabuk ilerlemesine sebep oldu?

C. 30- İslam tarihini incelediğimizde on nedenin, İslam'ın ilerlemesinde çok etkili olduğunu görmekteyiz:

1) Kur’ân’ın çekiciliği ve İslam'ın hakkaniyeti.

2) Hz. Peygamber ve Müslümanların direniş ve şecaati.

3) İslam'ın mahrum ve mustaz'aflara teveccüh etmesi.

4) Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)'in mantıklı davranış ve taktikleri.

5) Hz. Peygamber'in güzel ahlakı ve şahsiyetinin güçlü çekiciliği.

6) Hz. Peygamber'in Allah Teala'ya derin imanı ve tevekkülü.

7) Müslümanların şahadete ve ibadete aşık olmaları.

8) Hz. Ali (a.s)’ın kahramanca savaş ve fedakarlıkları.

9) Hz. Peygamber'in mucizeleri ve gaybi yardımlar.

10) Hz. Peygamber'in akrabalarının yardımı ve Beni Haşim'in seferberliği.[12]

S. 31- Resulullah (s.a.a), çeşitli ülke ve şehirlerin emir, hükümdar ve önderlerine kaç mektup yazdılar?

C. 31- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)'in, çeşitli unvanlarla yazdığı mektuplardan 185 mektup bize ulaşmıştır.

S. 32- Resulullah (s.a.a)’in mektuplarını yazanlar kaç kişiydi?

C. 32- Resulullah (s.a.a)’in mektuplarını yazanlar 23 kişiden fazla idi (26, 42 kişi olduğunu yazanlar da vardır); onlardan biri de Hz. Ali (a.s) idi.

S. 33- Resulullah (s.a.a)’e, neden “Ümmi” diyorlar?

C. 33- İmam Cevad (a.s) şöyle buyuruyor:

“Hz. Peygamber'e “Ümmi” denilmesinin sebebi, Mekke'li olduğundan dolayı idi; Mekke de “Ümm'ül- Kura” idi. Kur’ân-ı Kerim de şöyle buyuruyor: “İşte bu, önündekileri doğrulayıcı ve Ümm'ül-Kura (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu kitaptır.”[13]

S. 34- Hz. Peygamber'e neden “Dai”, “Beşir” ve “Nezir” diyorlar?

C. 34- Dai, yani davet eden; Hz. Peygamber (s.a.a.), halkı İslam dinine davet ettiğinden dolayı kendisine bu lâkap verilmiştir. Beşir, yani müjde veren; Resulullah (s.a.a), kendisine uyanları cennetle müjdelediğinden dolayı bu lâkapla anılmıştır.

Nezir, yani uyarıp korkutan; Hz. Peygamber (s.a.a), Allah'a ve kendisine uymayan fertleri cehennemin azabından korkuttuğundan dolayı bu lâkapla adlanmıştır.[14]

S. 35- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in kaç çocuğu vardı?

C. 35- İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Resulullah (s.a.a)'in Hatice’den: Tahir, Kasım, Fatime, Ümm-i Gülsüm, Rukayye ve Zeyneb isminde altı çocuğu oldu.”

Bir rivayete göre, Mariye’den, İbrahim isminde bir oğlu da olmuştur.

S. 36- Hz. Peygamber'in kaç amcası vardı ve isimleri nelerdi?

C. 36- Şeyh Tusi ve diğerlerin naklettiğine göre, Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)'in dokuz amcası vardı, isimleri şöyledir: Zübeyr, Ebu Talip, Hamza, Gıydak, Zarrar, Mukavvim, Ebu Lehep, Abbas ve Haris.

Abdulmuttalib'in en büyük oğlu Haris idi, bundan dolayı Abdulmuttalib'e “Ebu Haris” (Haris'in babası) diyorlardı.

S. 37- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in amcalarından hangisi Hazretin en katı düşmanı idi?

C. 37- Ebu Leheb.

S. 38- Hz. Peygamber'in amcalarından hangisinin lakabı “Seyyid'üş- Şüheda” idi ve hangi savaşta şehit edildi?

C. 38- Amcası olan Hz. Hamza'nın lakabı “Seyyid'üş- Şüheda” idi; Uhud savasında ise şahadete erişti.

S. 39- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in müezzininin ismi ne idi?

C. 39- Bilal-i Habeşi.

S. 40- Peygamber-i Ekrem'in şairi kimdi?

C. 40- Hasan bin Sabit.

S. 41- Yeryüzünde Peygamber ve İmamların olması neden gereklidir?

C. 41- İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor:

“Nebi veya İmam yeryüzünde olduğunda, Allah-u Teala azabı yeryüzünden kaldırır.”

Resulullah (s.a.a) de şöyle buyurmuştur:

“Yıldızlar gök ehlinin emniyet vesileleridir; Ehl-i Beyt'im de yeryüzü ehlinin emniyet vesileleridir.”

Peygamber ve İmamların yeryüzünde olmalarının gerekliğinden maksat, biz insanların hidayeti ve mutluluğu içindir. Masum İmamlar her çeşit günahtan tertemiz olduklarından ve Allah'a isyan etmediklerinden dolayı, onların vücudunun bereketiyle göklerin bereketleri bizlere yağmaktadır.[15]

S. 42- “Güzel örnek” lakabı, Kur’ân’ın hangi sure ve ayetinde Peygamber-i Ekrem'e isnat edilmiştir?

C. 42- Ahzab suresinin 21. ayetinde buna değinilmiştir. Ayetin meali şudur:

“Ant olsun, sizin için, Allah ve ahret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel örnekler vardır.”

S. 43- Kur’ân'da “Güzel örnek” tabiri kaç kişi hakkında söylenmiştir?

C. 43- Kur’ân'da sadece iki büyük şahsiyet hakkında bu tabir kullanılmıştır: Hz. İbrahim ve Hz. Peygamber (s.a.a)

S. 44- Neden Peygamber-i Ekrem (s.a.a), bütün peygamberlerin en üstünü olarak tanıtılmış, oysa ki onların hepsinden sonra peygamberliğe seçilmiştir?

C. 44- Bunun sebebi şudur ki, Hz. Peygamber (s.a.a) Allah'ın vahdaniyetine ikrar eden ilk şahıstır. Zira Allah-u Teala, Peygamberlerden ahit alıp; “Elestu bi rabbikum” (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) buyurduğu gün, Resulullah (s.a.a) Allah'ın birliğini tasdik etmiştir; bu meselede herkesten öne geçtiğinden dolayı bütün peygamberlerden üstün olarak tanıtılmıştır.[16]

S. 45- “Resul” ve “Nebi” arasındaki fark nedir?

C. 45- “Nebi”, hiçbir insan vasıta olmaksızın Allah Teala tarafından haber veren bir kimsedir. Ama “Resul” Allah Teala tarafından halkı hidayet etmek için onlara gönderilen kimsedir. Resul’a elçi, mübelliğ, beşir ve nezir de denilmektedir. Öyleyse her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.

S. 46- İslam'ın başlangıç tarihi nedir?

C. 46- İslam tarihi, Resulullah (s.a.a)'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günden başlamıştır.

S. 47- Neden Hz. Peygamber’in hicreti İslam tarihinin başlangıç yılı olarak belirlendi?

C. 47- İslam Tarihinden önce “Amm'ul- Fil” (Peygamber'in doğduğu yıl) Arapların tarihinin başlangıç noktası idi. Ama Müslümanlar onu, İslam tarihinin ilk sayfası olarak kabul etmediler. Çünkü o gün, İslam ve imandan bir eser yoktu; hatta bi'set yılını da İslam'ın başlangıç tarihi saymadılar. Zira o gün Müslümanların sayısı üç kişiyi aşmıyordu. Ama hicretin ilk yılında, İslam ve Müslümanlara büyük zaferler nasip oldu. Medine'de bağımsız bir hükümet kuruldu, Müslümanlar avarelikten kurtulup bir noktada toplandılar. Hz. Peygamber'in hicreti ile yeni bir tarih sayfası açılmış oldu, Peygamber ve Müslümanlar çok baskılı olan bir muhitten, özgür ve müsait olan bir muhite ayak basmış oldular. Bu hicretin bereketiyle, İslam kendisi için siyasi ve askeri bir teşkilat kurup güçlü bir hükümet oldu. Eğer hicret olmasaydı, İslam Mekke muhitinde defnedilir, insanlık dünyası bu çok büyük feyizden mahrum kalmış olurdu. Bu zaferden dolayı hicret yılı İslam tarihinin başlangıç yılı olarak kabul edildi.[17]

S. 48- Peygamber-i Ekrem'in hicretinden önce Müslümanların tarihsel referansı ne idi?

C. 48- Hicretten önce Müslümanların tarih referansı, “Amm'ul- Fil” idi. Bunun sebebi şudur: Ebrehe'nin ordusu fillere binerek Ka'beyi yıkmak için Mekke'ye gelmişlerdi. Allah Teala Ebrehe ve ordusunu helak etti. Hicaz Arapları o yılı mübarek bildiklerinden dolayı, ismini “Amm'ul- Fil” yani “Fil Yılı” olarak koydular. Peygamber (s.a.a)'in doğumu da o yıla rastlamıştı. O olaydan 71 yıl, yani hicretin 18. Yılına kadar, “Amm'ul- Fil” Müslümanların tarihsel referansı idi. Ama dediğimiz tarihte Hz. Ali (a.s)’ın kılavuzluğuyla, Resulullah (s.a.a)'in Mekke'den Medine'ye hicreti Müslümanların tarihsel referansı olarak kabul edildi.

S. 49- Resulullah (s.a.a)’in, Medine'ye ulaştıktan sonra ilk işi ne idi?

C. 49- Resulullah (s.a.a)'in ilk işi, cami yaptırmak idi.

S. 50- Hz. Resulullah (s.a.a), Medine'ye vardıktan sonra kimin evine gitti?

C. 50- Ebu Eyyub-i Ensari'nin evine gitti.

S. 51- Hz. Resulullah (s.a.a), neden onca davet edenler arasında sadece Ebu Eyyub-i Ensari’nin evini seçti?

C. 51- Bunun iki sebebi olabilir:

1) Ebu Eyyub-i Ensari salih ve dürüst bir müslümandı, halkın açısından onun şahsiyetinde olumsuz bir nokta yoktu.

2) Medine'de ondan daha fakir bir kimse yoktu, bundan dolayı onun evini seçmek şu mesajı veriyordu:

a) Hz. Peygamber (s.a.a) bu işiyle, fakir ve muhtaçları himaye ediyordu.

b) Bu işiyle, Müslümanlara mütevazı olmalarını, fakirleri fakir olduklarından dolayı tahkir, zenginlere de zenginliklerinden dolayı ihtiram edilmemesini öğretiyordu.

c) Bu işiyle, zenginlerin kendisiyle yakın olmakla yoksulları O'nun çevresinden uzaklaştırma ümitlerini suya düşürmüş oluyordu.[18]

d) bu işiyle, servetin Allah katında üstünlük nişanesi olmadığını vurguluyordu.

e) Bu işiyle, Müslümanlara zahitlik dersi veriyordu.

f) O zamanda fakir birinin evine gitmek, bir çeşit alçak gönüllülük ve gururdan uzaklaşmaktı.[19]

S. 52- Hz. Resulullah (s.a.a)’in Medine'deki ilk mucizesi ne idi?

C. 52- Peygamber-i Ekrem (s.a.a) Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra, o şehre girdiğinde Müslümanlar devenin yularını tutup yalvararak O Hazreti evlerine davet ediyorlardı. Resululah (s.a.a) onlara cevaben şöyle buyurdu: “Devenin yularını bırakın, o kimin evinin önünde yatarsa, ben onun konuğu olurum.”

Bunun üzerine deveyi bıraktılar, deve hareket edip Ebu Eyyub-i Ensari'nin evine ulaştığında, onun kapısının önünde yattı. Ebu Eyyub, bunu görünce yüksek sesle: “Ey anne! Kapıyı aç. Zira kalplerin en değerli şahsı olan Hz. Muhammed (s.a.a) geldi” dedi.

Ebu Eyyub'un, gözleri kör olan annesi kapıyı açıp şöyle dedi: “Esef, yüz esef! Keşke gözüm olsaydı da Resulullah (s.a.a)'in nurlu yüzünü görseydim.”

Resulullah (s.a.a) bunu duyunca, lütfedip rahmet elini onun gözlerine çekti. O anda gözleri iyileşerek Hz. Peygamberin nurlu yüzünü gördü. Bu Resulullah (s.a.a)'in Medine'deki ilk mucizesi idi.

S. 53- Hz. Resulullah (s.a.a), ashap ve ailesiyle birlikte kaç yıl ve nerede iktisadi ambargoya tabi tutuldu?

C. 53- Üç yıl, Şi'bi Ebu Talib'de.

S. 54- Hz. Peygamber-in, Medine'ye hicret ettikten sonra ilk teşebbüsleri ne idi?

C. 54- Hz. Peygamber (s.a.a) cami yaptırdıktan sonra, yıllarca birbirleriyle savaşan “Evs” ve “Hazreç” kabilelerini barıştırdı; Muhacir ve Ensar arasında kardeşlik akdi yaptı, İslami tevhidi, itikadi bağlılığı ve kardeşliği, kabilevi ilişkiler yerine geçirdi; verdiği bu emirle gerçekte İslami toplumun anayasasını Medine'de tedvin etti; her şeyden yoksun cahilce sapık insanlardan; fedakar, cömert ve kardeş bir toplum oluşturdu. İkinci yıldan itibaren, İslam düşmanlarının saldırıları karşısında kendilerini savunup onlara karşı koyabilmek için teşkilatlı bir güç kurdu.

S. 55- Hz. Resulullah (s.a.a)'in gazvelerinin (savaşlarının) sayısı kaçtır?

C. 55- Hz. Peygamber'in gazvelerinin sayısı hakkında görüş ihtilafı vardır; On dokuzdan, yirmi yediye kadar diyenler olmuştur; ama sadece dokuz gazvede savaş ve çatışma çıkmıştır.

S. 56- “Gazve” ile “Seriyye” arasındaki fark nedir?

C. 56- Resulullah (s.a.a)'in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara “Gazve” diyorlar. Ama Hz. Peygamber'in zamanında O’nun emriyle vuku bulan savaşlara “Seriyye” diyorlar.

S. 57- Resulullah (s.a.a) kaç gazvede şahsen düşmanla savaştı ve o gazvelerin isimleri nedir?

C. 57- Dokuz gazvede düşmanla savaştı; o gazveler isimleri şunlardır:

1- Bedir.

2- Uhud.

3- Hendek.

4- Beni Kureyza.

5- Hayber.

6- Feth-i Mekke.

7- Huneyn.

8- Beni Mustalak.

9- Taif.

S. 58- Müslümanların, İslam'ın ilk yıllarındaki savaşlarda sloganları ne idi?

C. 58- Müslümanların Bedir ve Uhud savaşındaki sloganları; “Ya nasrellah! İkterib!” (Ey İlahi yardım! Yaklaş). Beni Nazir savaşındaki sloganları; “Ya Ruh'ul- Kudüs! Erih” (Ey Ruh'ul Kudüs! Rahatlık ver). Beni Mustalak savaşındaki sloganları; “Ela İlellah'il- Emir!” (Bilin ki bütün işler Allah'a doğrudur!). Tebuk savaşındaki sloganları; “Ya Ehad! Ya Samed!” (Ey tek olan! Ey ihtiyacı olmayan!) Mekke Fethi’ndeki sloganları ise; “Nehnu İbadullahi hâkken” (Biz Allah'ın gerçek kuluyuz) idi.[20]

S. 59- Handek savaşı hangi yılda vuku buldu ve Hz. Peygamber, düşmanın ordusunun saldırısını önlemek için ne gibi bir plan uyguladı?

C. 59- Handek savaşı, Hicretin beşinci yılında, Ebu Süfyan'ın komutanlığında düşmanın saldırısıyla vuku buldu. Müslümanlar, Selman-i Farisi'nin önerisi ve Resulullah (s.a.a)'in kabul etmesiyle, kafirlerin karşısında doğal bir engel oluşturmak için Medine'nin etrafında bir Handek (kanal) kazdılar.

S. 60- Medine etrafında Handek kazmak ne kadar sürdü?

C. 60- Handek kazmak bir ay sürdü, Resulullah (s.a.a)'in kendisi de handek kazmakta onlara yardım ediyorlardı.

S. 61- Hendek savaşının diğer ismi nedir ve neden o isimle meşhur oldu?

C. 61- Hendek savaşının diğer ismi “Ahzab”dır. Çünkü Kureyş bütün Araplardan yardım isteyip her kabileden bir ordu hazırlamıştı; bundan dolayı bu isimle meşhur oldu.

S. 62- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), hangi savaşta, “Ali (a.s)’ın darbesi, insan ve cinlerin ibadetinden daha üstündür” buyurdular?

C. 62- Hendek savaşında Hz. Ali (a.s ) Amr bin Abduved'e galip gelince, Hz. Resulullah (s.a.a) o sözü buyurdular.

S. 63- Resulullah (s.a.a): “Bugün İslam'ın tümü. küfrün tümüyle karşı karşıyadır” sözünü nerede ve hangi şahsiyeti kastederek buyurdular?

C. 63- Hendek savaşında Hz. Ali (a.s ) düşman ordusunun kahramanı olan Amr bin Abduved'le karşı karşıya geldiğinde, Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) mezkur sözü buyurdular.

S. 64- Bedir savaşı hangi yılda vuku buldu?

C. 64- Hicret'in ikinci yılında.

S. 65- Bedir savaşında Hz. Peygamber’in ashabı ve düşmanın ordusu kaç kişi idi?

C. 65- Bedir savaşında düşmanın ordusunun sayısı 950, Müslümanların sayısı ise 313 kişi idi. Bununla birlikte Müslümanlar iman gücü ve tam bir fedakarlıkla savaşıp düşmanları yenilgiye uğrattılar.

S. 66- Uhud savaşı hangi yılda ve nerede vuku buldu?

C. 66- Uhud savaşı Hicretin üçüncü yılında, Medine dağlarının kenarında vuku buldu.

S. 67- Uhud savaşında Müslümanların yenilgisine sebep olan en önemli etkenler nelerdi?

C. 67- Uhud savaşında Müslümanların yenilgisine sebep olan en önemli etkenlerden dördü şunlardır:

1) Münafık bir şahıs olan Abdullah bin Ubey'in, en hassas bir zamanda İslam ordusunun takriben üçte birini oluşturan adamlarıyla Medine'ye geri dönmesi.

2) Askeri disipline riayet etmemek ve işlerde kargaşalık.

3) Müslümanların kaçmasında etkili olan Peygamber'in öldürülme haberinin yayılması.

4) Müslümanların direnişinin kırılması.[21]

S. 68- Müslümanların “Bedir” savaşında galip, “Uhud” savaşında ise yenilgiye uğramalarının sebebi ne idi?

C. 68- Müslümanların Bedir savaşında galip gelmesinin nedeni, onların Allah yolunda cihat etmek, O'nun rızasına erişmek ve tevhit dinini yaymak dışında bir gayelerinin olmamasıydı. Ama Uhud savaşında ilk zaferden sonra bir çok müslümanın hedef ve niyeti değişti. Kureyş’in geride bıraktığı ganimetler, bir çok müslümanın ihlasını bozdu ve Peygamber'in emirlerini unutturdu.

S. 69- Meleklerin kendisine gusül verdiği gencin ismi ne idi ve bu vakıa hangi savaşta vuku buldu?

C. 69- Bu gencin ismi Hanzele idi, meleklerin ona gusül verme vakıası Uhud savaşında vuku buldu. Olay şöyledir: Hanzale'nin evlenme gecesi geldiğinde Resulullah (s.a.a), geceyi evlenmek töreniyle geçirmesi için ona izin verdi. Hanzele o gecenin sabahı gusül etmeden önce savaş meydanına koştu, Ebu Süfyan'ı yere serdikten sonra Kuryş ordusundan mızraklı bir kişi vasıtasıyla şahadete erişti. Resulullah (s.a.a): “Ben meleklerin Hanzele'ye gusül verdiğini gördüm” buyurdular. Bundan olayı ona “Gasil'ul- Melaike” dediler.[22]

S. 70- Uhud savaşında Resulullah (s.a.a)’i savunan fedakar kadınlardan birinin ismi ne idi?

C. 70- Onun ismi “Nesibe”, Künyesi ise “Ümmü Amr” idi. O, İslam askerlerine su ulaştırmak için Uhud savaşına katıldı. Ama Resulullah (s.a.a)’in tehlikede olduğunu görür görmez, su kırbasını yere koydu, elindeki olan kılıçla o hazreti savunmaya başladı.

S. 71- Hicretin kaçıncı yılında ay tutulmasından dolayı Resulullah (s.a.a) ayet namazı kıldılar?

C. 71- Hicretin beşinci yılında.

S.72- Hac hangi yılda farz kılındı ve onunla ilgili ayet hangisidir?

C. 72- Bu konu hakkında iki görüş vardır: Bazılar, hicretin altıncı yılında hac emrinin nazil olduğu, bazıları da hicretin dokuzuncu yılında şu ayetin: “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman tarafından) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin.” [23] nazil olmasıyla haccın farz kılındığını söylüyorlar.

S. 73- Resulullah (s.a.a) hangi yıl ve hangi savaşta havf (korku) namazı kıldılar?

C. 73- Hicretin altıncı yılında “Zat'ur- Rika” savaşında korku namazı kıldılar.

S. 74- Hz. Resulullah’ın ağzının mübarek suyuyla Hz. Ali (a.s)’ın gözünün ağrısının iyileşme meselesi, nerede ve ne zaman vuku buldu?

C. 74- Hayber savaşı ve Hayber'i feth ettikleri zamanda vuku buldu. Resulullah (s.a.a)'ın ashabından bazıları Hayber'i fethetmeye muvaffak olamayınca hazret şöyle buyurdular: “Bu bayrağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki, o Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever; Allah, Hayber'i onun eliyle fethedecektir.” Sonra; “Ali nerededir?” diye sordu. “Gözleri ağrıyor, hareket etmeye gücü yoktur.” dediler. Resulullah (s.a.a); “O'nu getirin” buyurdular. Hz. Ali'yi Resulullah (s.a.a)'in yanına getirdiklerinde onun başını dizlerinin üzerine koyup mübarek ağzının suyunu gözlerine sürdüler, o anda ağrısı iyileşti... Nihayet Hayber kalesini fethetti.

S. 75- Fetih suresi ne zaman nazil oldu ve verdiği müjde ne idi?

C. 75- Fetih suresi, hicretin yedinci yılında, Hz. Resulullah (s.a.a) Hudeybiye'den döndüklerinde o hazrete nazil oldu ve Hayber fethini müjdeledi.

S. 76- Mute savaşı ne zaman vuku buldu ve o savaşın çıkmasına sebep ne idi?

C. 76- Mute savaşı, Hicretin sekizinci yılında vaki oldu; sebebi de şu idi: Resulullah (s.a.a) Haris bin Umeyr-i Ezdi'yi bir mektupla Şam'ın etrafında yeralan “Busr'a” kasabasının hakimine doğru gönderdi; Mute bölgesine yetiştiğinde, Kayser dergahının büyüklerinden biri onunla karşılaştı ve onu öldürdü. Bu haber Hz. Peygamber (s.a.a)'e ulaştığında ordunun savaş için hazırlanmasını emretti...

S. 77- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), savaş zamanları ashabıyla istişare ediyor muydu?

C. 77- Evet, istişare ediyordu. Örneğin: Bedir savaşında, Kureyş'in kervanı Müslümanların elinden kurtulup kaçtığı ve düşmanının da yeterli bir teçhizatla Mekke'den savaş için hareket ettiği bir sırada, Resulullah (s.a.a) savaşmak için ashabının görüşünü aldı, onlarla istişareden sonra savaşmaya karar verdi.

S. 78- “Amm'ul- Vufud” hangi yıldır, bunun manası nedir ve hangi surede buna değinilmiştir?

C. 78- Hicretin dokuzuncu yılında, İslam'ın askeri gücü, Arabistan'ın çoğu yerlerine hakim olduğunda, Arab'ın azgın kabileleri yavaş- yavaş Müslümanlara yakınlaşmayı ve onların dinini kabullenmeyi düşündüler. Bundan dolayı Arab'ın çeşitli kabilelerinin önderleri ve bazı gruplar kendi önderleriyle birlikte Hz. Peygamber'in huzuruna gelerek İslam'ı kabul ettiklerini açıkladılar. Kabilelerin vekilleri Medine'ye o kadar gelip gittiler ki o yıla “Amm'ul- Vufud” adını koydular. Vufud, “heyetler”demektir; “Amm'ul- Vufud”, yani “heyet ve elçilerin geldiği yıl”. Kur'ân-ı Kerim Nasr suresinde, bu heyetlerin gelişi ve İslam'ın zaferinden söz etmiştir.

S. 79- “Tebuk” nedir ve Tebuk gazvesi hangi yılda vuku bulmuştur?

C. 79- Tebuk çeşmenin kenarında yapılan yüksek ve sağlam bir kalenin ismiydi. Bu kale Suriye sınırında, Hicaz ve Şam yolunun arasında yer almıştı. Tebuk gazvesi de hicretin 9. Yılında meydana gelmiştir.

S. 80- “Ceyş'ul- Usre” neyin ismidir ve neden bu isimle meşhur olmuştur?

C. 80- Ceyş'ul- Usre, İslam ordusunun adı idi, Resulullah (s.a.a) ordusuyla Medine ve Tebuk yolu arasında çok zorluklarla karşılaştıklarından dolayı o hazretin ordusuna Ceyş'ul- Usre denilmiştir.

S. 81- Resulullah (s.a.a)’in en son katıldığı gazvenin ismi ne idi?

C. 81- Tebuk Gazvesi’dir

S. 82- Cihad-ı Esğer ve Cihad-ı Ekber'den maksat nedir?

C. 82- Resulullah (s.a.a)’in buyurduğuna göre, “Cihat-ı Esğer” (küçük cihad) yani savaş meydanında düşmanla savaşmak; ama Cihad-ı Ekber (büyük cihad) yani nefsi isteklerle mücadele etmek, demektir.

S. 83- İslam'da yapılan ilk tabut ne zaman ve kimin için yapıldı?

C. 83- Hicretin sekizinci yılında, Resulullah'ın kızı ve Ebu'l As bin Rebi'nin de hanımı olan Zeyneb vefat ettiğinde onun için bir tabut yaptılar ve bu İslam'da yapılan ilk tabuttur.[24]

S. 84- Resulullah'ın miraç kıssası Kur'ân'ın hangi sure ve ayetinde zikredilmiştir?

C. 84- Bu kıssa, “İsra” suresinin ilk ayetinde zikredilmiştir, “Necm” suresinin ayetlerinde de ona değinilmiştir. Allah Teala İsra Suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor: “Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren O Allah münezzeh (ve yücedir). Gerçekten O, işiten ve görendir.”

S. 85- Resulullah'ın miraçı ne zaman vuku bulmuştur?

C. 85- Hicretten altı ay önce, diğer bir nakle göre bi'setin ikinci yılında vuku bulmuştur. Ama İbn-i İshak ve İbn-i Hişam Hz. Peygamber (s.a.a)'in miracının bi'setin onuncu yılında vuku bulduğunu söylüyorlar. Beyhaki de miracın, bi'setin on ikinci yılında vuku bulduğunu vurgulamaktadır.

S. 86- Resulullah (s.a.a) kaç defa miraca gitti?

C. 86- İmam Sadık (a.s)'ın rivayetine göre 120 defa miraca gitti.[25]

S. 87- Miraç'ta Hz. Resulullah’a ne gibi şeyler tavsiye edildi?

C. 87- Bütün miraçlarda Allah Teala, Hz. Ali ve ondan sonraki İmamların velayet ve imametini, diğer farzlardan daha çok tavsiye etti.

S. 88- Resulullah (s.a.a)’in miracı, ne şekilde idi?

C. 88- Pek çok rivayetler, Hz. Peygamber’in miracının ruhani değil cismani olduğunu bildirmekteler.

S. 89- Resulullah (s.a.a)’in miracının sebebi ne idi?

C. 89- İmam Seccad (a.s) bu hususta şöyle buyuruyor: “Allah Teala'nın Hz. Peygamber'i miraca götürmesi; hakikatleri, cennet ve cehennemi, ilginç ve harika yaratıklarını, onların sır ve remizlerini, hilkat aleminin genişliğini ve sonsuz kudretinin eserlerini O Hazret'e göstermek ve O’nu bunlardan haberdar kılmak içindi.”

S. 90- miraç gecesinde Resulullah (s.a.a)’in kendisiyle miraca gittiği bineğin ismi ne idi?

C. 90- Burak idi.

S. 91- Resulullah (s.a.a) miraç yolculuğuna nereden başladı?

C. 91- Peygamber-i Ekrem (s.a.a) miraç yokluğuna bacısı Ümmü Hani’nin evinden başladı, Filistin'de vaki olan Beyt'ul- Mukaddes'e doğru hareket etti, Beyt'ul- Lehm'i (Hz. İsa'nın doğum yerini), peygamberlerin ev ve eserlerini gördükten kısa bir süre sonra o noktadan göklere doğru üruç etti (yükseldi).

S. 92- “Menzilet” hadisini kim buyurmuş ve kimin hakkında buyrulmuştur?

C. 92- Menzilet hadisini Resulullah (s.a.a) Hz. Ali hakkında buyurmuştur. Hadis şöyledir: “Ya Ali, sen bana nispet, (mevki ve makam açısından) Harun'un Musa'ya olan nispeti gibisin; şu farkla ki, benden sonra bir peygamber olmayacaktır.”

Bu hadiste “menzilet” lafzı geçtiğinden dolayı menzilet hadisiyle meşhur olmuştur.

S. 93- Resulullah (s.a.a)’in çocuklara selam vermesinin sebebi ne idi?

C. 93- Resulullah (s.a.a) bu hususta şöyle buyurmuştur: “Çocuklara selam vermeyi, benden sonra sünnet olması için ölünceye kadar terk etmeyeceğim” [26]

S. 94- Ramazan ayının orucu ne zaman farz kılındı?

C. 95- Ramazan ayının orucu, hicretin ikinci yılı Şaban ayının sonunda farz kılındı. Bakara Suresinin 183. ayeti orucun farz kılınması, 184 ve 185. ayetleri de orucun zaman ve süresi hakkındadır.

S. 95- Neden Allah Teala, Hz. Peygamberin ümmetine otuz gün, diğer ümmetlere ise otuz günden fazla oruç farz kıldı?

C. 95- Resulullah (s.a.a) bir Yahudi'nin sorusunun cevabında şöyle buyurdular: “Hz. Adem cennette nehy edildiği ağaçtan bir miktar yediğinde, o yediği şey otuz gün onun karnında baki kaldı. Bundan dolayı Allah Teala onun nesline otuz gün aç ve susuz kalmayı farz kıldı. Daha sonra o otuz günü, “Oruç” adıyla benim ümmetime farz kıldı.”

Resulullah (s.a.a) sözünün devamında şu ayeti okudu: “Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki, sakınırsınız” [27]

S. 96- Fıtra zekatı, ne zaman farz kılındı?

C. 96- Hicretin ikinci yılında Fıtır (Ramazan) bayramı günü, Fıtra zekatı farz kılındı.

S. 97- İlk fıtır ve kurban bayramı namazı, ne zaman ve kimin vasıtasıyla kıldırıldı?

C. 97- Hicretin ikinci yılında Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) vasıtasıyla kıldırıldı.

S. 98- Resulullah (s.a.a) neden erkek evlat sahibi olamadı (erkek evlatları yaşamadı)?

C. 98- İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sebebi şudur ki, Resulullah (s.a.a) nebi ve resul olarak yaratıldı, Ali (a.s) da O’nun vasisi ve halifesi (yerinde oturanı) olarak yaratıldı. Eğer Resulullah (s.a.a)'in erkek çocuğu olsaydı, O hazretten sonra O'nun halifesi olup, Hz. Ali'den öne geçmiş olurdu; neticede Hz. Ali (a.s)’ın vasilik ve halifeliği gerçekleşmiş olmazdı.” [28]

S. 99- Hz. Peygamber (s.a.a)’in en büyük kızının ismi ne idi ve hangi yılda vefat etti?

C. 99- Hz. Peygamber (s.a.a)'in en büyük kızı Zeyneb idi, bi'setten önce teyzesi oğlu Ebu'l As’la evlenmişti, hicretin sekizinci yılının sonlarında vefat etti.

S. 100- Hz. Peygamber (s.a.a)’in yakın ashabından bir kaç kişinin ismi ne idi?

1.C. 100- Hz. Peygamber (s.a.a)'in yakın ashabının isimleri şunlardır:

Selman-ı Farisi. (Hz. Ali onu Lokman-ı Hekim'den üstün biliyordu.)

a) Ebuzer-i Gifari. (Hz. Peygamber (s.a.a) onu ümmetin sıddıkı ve zühtte de İsa bin Meryem'in bir benzeri kabul ediyordu.)

b) Ebu Ma'bed Mikdad bin Esved.

c) Bilal bin Riyah-i Habeşi. (Hz. Peygamber (s.a.a)'in müezzini.)

d) Cabir bin Abdullah-i Ensari. (Bedir savaşına katılan ve “Erbain günü” İmam Hüseyin'in kabrini ilk ziyaret eden şanı yüce sahabedir.)

e) Huzeyfe bin Yemani.

f) Ebu Eyyub-i Ensari. (Resulullah (s.a.a) Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde onun evine misafir oldular.)

g) Halid bin Said bin As. (İlk iman edenlerdendir. Onun Müslüman olmasının sebebi şudur: Uykuda bir ateşin alevlendiğini görüyor, babası onu o ateşe atmak istiyor, fakat Resulullah onu kendisine doğru çekip ateşten kurtarıyor. Bundan dolayı uykudan uyanınca gidip Müslüman oluyor.)

h) Huzeyme bin Sabit-i Ensari.

i) Zeyd bin Harise.

j) Ebu Ducane.

k) Abdullah bin Mes'ud-i Huzeli.

l) Ammar bin Yasir.

m) Kays bin Asım-i Minkari.

S. 101- “Beni Selim” kabilesinden bin kişilik bir grubun imanına sebep olan kertenkele meselesi ne idi?

C. 101- Bir gün göçebe bir Arap kertenkeleyi elbisesinin kolunda saklayıp Hz. Peygamber (s.a.a)'in yanına gelerek yüksek bir sesle: “ Bu kertenkele sana iman etmedikçe ben iman etmem.” deyip kertenkeleyi yere attı. Resulullah (s.a.a); “Ey kertenkele!” diye buyurdu. Kertenkele herkesin işiteceği açık bir dille; “Buyurun, emredin” dedi. Resulullah (s.a.a); “Kime tapıyorsun?” diye sordu. Kertenkele, “Arşı gökte, rahmeti cennette, azabı da cehennemde olan Allah'a” dedi. Resulullah (s.a.a); “Ben kimim?”diye buyurdular. Kertenkele; “Sen alemlerin rabbinin resulü ve Peygamberlerin sonuncususun. Seni tasdik eden kurtuluşa erer, seni tekzip eden ziyana uğrar.” dedi.

Göçebe Arap bunları duyunca çok etkilenip Hz. Peygambere dönerek şöyle dedi:

“Şehadet ederim ki, Allah birdir, eşi yoktur, sen ise O'nun Resulüsün.”

Göçebe Arap bunları dedikten sonra kamil bir imanla kabilesine doğru döndü, onları İslam'a davet etti, neticede onun kabilesinden bin kişi Müslüman oldu.[29]

S. 102- “Tebliğ” ayeti nerede ve hangi münasebetten dolayı Resulullah'a nazil oldu?

C. 102- Tebliğ ayeti, Hz. Peygamber'in son haccı olan Haccet'ul- Veda’da Hz. Ali (a.s)’ın velayet ve hilafetiyle ilgili nazil oldu. Ayetin Meali şöyledir:

“Ey Peygamber, Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun, Allah seni insanlardan koruyacaktır.” [30]

S. 103- Hz. Peygamber’in Hz. Ali'yi halife seçmesiyle ilgili ayet ne zaman nazil oldu?

C. 103- Resulullah (s.a.a) Veda Haccından dönerken “Gadir-i Hum” denilen yerde nazil oldu.

S. 104- Resulullah (s.a.a), Hz. Ali'yi halife seçerken ne buyurdular?

C. 104- Resulullah (s.a.a) öğle namazını Gadir-i Hum'da kıldırdıktan sonra halk devenin eğerleriyle Resulullah (s.a.a) için bir minber yaptılar. Resulullah (s.a.a) Allah'a hamt ve senadan sonra Hz. Ali (a.s)’ın elini tutup şöyle buyurdular:

“Ben kimin mevlası isem, Ali de onu mevlasıdır; Allah'ım’ Ali'yi seveni sev, ona düşman olana düşman ol, ona yardım edene yardım et, yardımını ondan esirgeyene yardımını esirge.”

S. 105- Kur’ân'ın en son ayeti nerede Resulullah (s.a.a) 'e nazil oldu ve bu ayet hangi surededir?

C. 105- Kur’ân’ın en son ayeti, Hz. Peygamber (s.a.a) Haccet'ul- Veda'da Hz. Ali'yi kendisine vasi ve halife tayin ettikten sonra nazil oldu. Bu ayet, Maide suresinin üçüncü ayetidir. Ayetin meali şöyledir:

“Bugün küfre sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkamaktan) umut kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi size tamamladım ve bir din olarak İslam'ı seçip, beğendim.”

S. 106- Hz. Peygamber’in en son haccının ismi nedir?

C. 106- Resulullah (s.a.a)'in en son haccının çeşitli isimleri vardır. Örneğin:

a) Haccet'ul- Veda.

b) Haccet'ul- Kemal.

c) Haccet’ut- Temam.

d) Haccet’ul- Belağ.

S. 107- Gadir-i Hum vakasının, ebedileşmesinin sebebi nedir?

C. 107- Gadir-i Hum vakıasının edebileşmesinin sebeplerinden biri, iki ayetin bu önemli vakıa hakkında nazil olmasıdır. Kur’ân var oldukça, bu tarihi vakıa da var olacaktır. O iki ayet, Maide Suresinin 67. ayetiyle 3. ayetidir.

S. 108- Hicretin onuncu yılında Medine'ye gelerek iman eden, fakat doğum yerine döndükten sonra peygamberlik iddiasında bulunan şahsın ismi nedir?

C. 108- Bu şahsın ismi Museyleme’dir. Vatanına döndükten sonra peygamberlik iddiasında bulundu, bazı saf veya mutaassıp insanları çevresine topladıktan az müddet sonra, bir grup ashabıyla birlikte öldürülerek bu batıl davası da temizlenmiş oldu.

S. 109- Resulullah (s.a.a), ömrünün son anlarında usul-u dinden hangi aslı savundu?

C. 109- Resulullah (s.a.a) mübarek ömrünün son anlarına kadar, halifenin asıl ekseninden sapmaması için imamet esasını savundu. Hz. Ali (a.s)’ın hilafetini yazılı olarak sağlamlaştırmak ve kendisinden sonra canlı bir senet bırakmak için şöyle buyurdular: “Önemli bir şeyi yazmam için bana kâğıt ve mürekkep getirin”

Ama risalet ve imamet makamına saygısızlık yapan bir grup kimseler, Ömer başta olmak üzere “Peygamber sayıklıyor” diyerek o mektubun yazılmasına mani oldular.

S. 110- Acaba Hz. Peygamber'den sonra imamet ve önderlik makamı, nasla olan bir makam mı, yoksa seçimle olan bir makam mıdır?

C. 110- Bu konuda Müslümanlar arasında iki görüş vardır; Şiiler, imamet ve yöneticilik makamının tensibi bir makam (yani Allah'ın emriyle) olduğuna inanmaktalar. Ama Sünniler, bu makamın intihabi bir makam olduğunu (yani Hz. Peygamber’den sonra ümmetin önderini halkın seçmesi gerektiği) kanaatindeler. Elbette bu iki grup, kendi görüşleri için, çeşitli deliller ileri sürmüşlerdir.

S. 111- Hz. Peygamber (s.a.a)'i öldürmek komplosunda rolü olan Ebu Leheb'in hanımının ismi ne idi?

C. 111- Ümmü Cemil idi.

S. 112- Küfrün ele başlarından olup atını Hz. Peygamber (s.a.a)’i öldürmek için besleyen ve sonunda Hz. Peygamber'in eliyle öldürülen şahsın ismi nedir?

C. 112- Ubey bin Halef'tir.

S. 113- Vahyin katipleri kaç kişiydi ve onların isimleri nedir?

C. 113- Onların meşhurları şunlardır:

1) Hz. Ali bin Ebi Talib.

2) Abdullah bin Mes'ud.

3) Zeyd bin Sabit.

4) Muaz bin Cebel.

5) Ubey bin Ka'b.

S. 114- Resulullah (s.a.a)'in bize emanet bıraktığı iki değerli şey nedir?

C. 114- İki değerli emanetin biri Kur’ân, diğeri ise Hz. Peygamber'in Ehl-i Beyti'dir.

S. 115- Kur’ân'ın içeriği kaç mevzudan ibarettir?

C. 115- Kur’ân'ın içeriği dört mevzudan ibarettir:

1) Akaid.

2) Şeriat ve kanunlar (ibadat ve muamelat).

3) Ahlaki sözler.

4) Eğitici öyküler.

S. 116- Kur’ân'ın tahriften korunmasına sebep olan etken nedir?

C. 116- Resulullah (s.a.a)’in ileri görüşlüğü (tedbiri), Müslümanların Kur’ân'ı ezberlemeleri, onu yazma ve yayınlamadaki çaba ve gayretleri.

S. 117- Resulullah (s.a.a)'in mucizeleri kaç kısımdır?

C. 117- Resulullah (s.a.a)’in mucizeleri yedi kısma ayrılır:

1) Semavi cisimlere ait olan mucizeler: Ayın ikiye bölünmesi, güneşin geri çevrilmesi; yağmur, mâide (sofra), yemek ve meyvelerin gökten inmesi.

2) Cansız ve canlı varlıklardan görülen mucizeler: Taş ve ağacın Hazrete selam vermesi, O’nun emriyle ağacın hareket etmesi; elinde kumların tesbih ve zikir etmesi ve hurma yaprağının Ebu Ducane'ye kılıç olması gibi.

3) Hayvanlarda görülen mucizeler: Âl-i Zuheyr'in buzağısının konuşup halkı o Hazretin peygamberliğine davet etmesi; kurdun, devenin, kertenkelenin ve zehirlenmiş koyunun konuşmaları gibi.

4) Ölüleri diriltmek ve hastalara şifa vermek hakkındaki mucizeler: Hz. Ali (a.s)’ın gözünün ağrısının O Hazretin mübarek ağzının suyuyla iyileşmesi; bir kaç hurmayla kaç bin kişiyi doyurması; parmaklarının arasından çıkan suyla bir grup insanların at ve develerinin suya kanması; etini yediği ceylanı diriltmesi, Muaz bin Afra'nın elini iyileştirmesi gibi.

5) Düşmanların şerrinin etkili olmaması hakkındaki mucizeler: Alay edenlerin helak olması, Utbe bin Ebi Leheb'in aslan vesilesiyle parçalanması gibi.

6) O Hazretin şeytan ve cinlere musallat olması ve onlardan bazılarının iman etmesi hususundaki mucizeleri.

7) Gayptan haber vermekle ilgili mucizeler.[31]

S. 118- Hz. Peygamber (s.a.a)’in daima diri ve ebedi olan mucizesi nedir?

C. 118- Hz. Peygamber (s.a.a)'in ebedi olan mucizesi, Kur’ân-ı Kerim'dir. Kur’ân sadece lafız, fesahat ve belâgat açısından mucize değildir, belki mana, ahkam ve kanunlara sahip olma açısından da mucizedir. İlim ilerledikçe, İslam ve Kuran'ın ebedileşme sırrı daha da aydınlanıyor.

S. 119- Mucize nedir?

C. 119- Mucize, diğer kimselerin yapmasından aciz olduğu olağan üstü bir iştir. Mucize şu özelliklere sahip olmalıdır:

1) İnsanların, hatta yeteneklilerin gücünün üzerindeki bir iş olmalıdır.

2) Tehaddiyle (meydan okumakla) birlikte olmamalıdır.

3) Nübüvvet iddiasıyla birlikte olmalıdır. (Bu özellik Peygamberlere mahsus).

S. 120- Acaba Hz. Peygamber (s.a.a) kendisinden istenilen bütün mucizeleri yapıyor muydu?

C. 120- Hz. Peygamber (s.a.a)'den mucize istemeleri, eğer gerçekten doğru ve hakikati tanımak için olsaydı, Hazret Allah'ın izniyle mucize yapardı. Ama mucize istemeleri bahane veya alay için olsaydı, Hz. Peygamber (s.a.a) o isteği kabul etmezdi.

S. 121- Acaba peygamberler, mucize göstermekte Allah'ın iznine muhtaç mıydılar?

C. 121- Evet Allah'ın iznine muhtaçtılar.

S. 122- Mucize, sihir ve büyü arasındaki fark nedir?

C. 122- Sihirbazlar, bazı eğitim ve öğretimlerle sihir ve büyücülük yapıyorlar. Ama peygamberlerin mucizesi Allah'ın onlara verdiği kudretle olmaktadır; hiçbir eğitim ve öğretime ihtiyaçları yoktur. Sihirbazlar ancak birkaç şeyde sihir yapabilirler, ama peygamberler her çeşit olağan üstü işler yapıyorlar.

S. 123- Peygamberlerin özelliklerinden biri olan masumiyetten maksat nedir?

C. 123- Peygamberlerin masumiyetinden maksat, onların kendi risalet (görev)lerinde yanılıp hata yapmamalarıdır. Onlar sahip oldukları ilim ve yakinden dolayı, günah yapmaz ve günah yapmayı akıllarından bile geçirmezlerdi.

S. 124- Kur’ân'da zikredilen “Hatem’un- Nebiyyin”den maksat nedir?

C. 124- Hatem’un- Nebiyyin'den maksat, peygamberlik döneminin sona ermesi, artık vahiy yoluyla yeni bir dinin gelmeyeceği ve İslam dininin İlahi dinlerin en sonuncusu olmasıdır.

S. 125- Neden peygamberler insan türünden idiler?

C. 125- Peygamberlerin insan türünden olmasının sebebi, yapatıklarının, biz insanlar için örnek olması içindir. Eğer insan cinsinden olmayıp biz insanlar gibi yaşamasaydılar, usve ve örnek olarak tanıtılmazlardı. Bundan dolayı peygamberler bizim gibi yiyip içiyor, evleniyor, hayatlarını sürdürmek etmek için çalışıyor ve bir süre sonra bu dünyadan göçüyorlardı. Vahiy yoluyla Allah Teala ile ilişkileri sayesinde, hakikat peşinde olan insanlar için yaşam örneği idiler.[32]

S. 126- İlk İslami antlaşmanın ismi nedir bu antlaşma nerede yapıldı ve onun içeriği ne idi?

C. 126- İlk İslami antlaşmanın ismi, Akabe antlaşmasıdır. Bi'setin on ikinci yılında Medine halkından bir grup insanlar müslüman olduktan sonra, on iki kişiden oluşan bir grupla Medine'den hareket edip Akabe'de Resulullah (s.a.a) ile görüştüler. İlk İslami antlaşma orada yapılmış oldu. Antlaşmanın içeriği şöyle idi:

Aşağıdaki vazifelerle amel etmemiz için Resulullah (s.a.a)'le antlaştık:

1) Allah'a ortak koşmayacağız.

2) Hırsızlık ve zina yapmayacağız.

3) Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz.

4) Birbirimize iftira etmeyeceğiz.

5) Kötü işler yapmayacağız, iyi işlerde itaat edeceğiz.[33]

S. 127- “Dar’un- Nedve” nedir?

C. 127- Dar’un- Nedve, Kureyş büyüklerinin, zorluk ve sorunlara çözüm yolu bulmak için toplandıkları yerin ismidir.

S. 128- Alkollü ve genel olarak sarhoş edici meşrubatın haram kılınmasıyla ilgili ayet hangi yılda inmiştir?

C. 128- Alkollü meşrubat ve sarhoş edici şeylerin haram kılınma emri, hicretin dördüncü yılında Hz. Peygamber (s.a.a)'e nazil oldu.[34]

S. 129- Resulullah (s.a.a) kadınlardan nasıl bey'at aldı ve bey'atin sebebi ne idi?

C. 129- Bey'atin alınma şekli şöyle idi: Resulullah (s.a.a) suyla dolu bir kap getirmelerini istedi, kabı getirdiklerinde hazret içine biraz esans döktüler, sonra elini onun içine daldırıp Mümtehine suresinin şu on ikinci ayetini okudular:

“Ey Peygamber, mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp-uydurmamak (Gayr-i meşru olan bir çocuğu kocalarına dayandırmamak), maruf (iyi ve yararlı bir iş) konusunda sana isyan etmemek üzere, sana bey’at etmek amacıyla geldikleri zaman, onların bey’atlerini iste. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.”

Sonra yerinden kalktı ve kadınlara şöyle buyurdu: “Kur’ân'dan okuduğum şartlarla bana bey'at etmek isteyenler kabın içerisindeki suya elini dokundurarak mezkur şartlara vefalı kalacağını bildirsinler.”

Bu bey'atin sebebi, Mekkeli kadınlar arasında iffetli olmayan kadınların olması idi. Onlardan bey'at alınmadığı takdirde iğrenç işlerine, gizlide de olsa devam etmeleri ihtimali vardı.

S. 130- Kıblenin Beyt'ul- Mukaddes’ten Ka'be'ye doğru değişmesinin emri hangi yılda Hz. Peygamber'e nazil oldu ve bunun sebebi ne idi?

C. 130- Hicretin ikinci yılında kıblenin değişme emri Hz. Peygamber'e nazil oldu. Bunun sebebi ise şu idi: Yahudiler, kendisini kamil bir din bilen İslam'ın müstakil bir kıblesinin olmamasını onun için bir eksiklik sayıyor ve İslam'ın evrensel bir din olduğuna inanmıyorlardı. Zu Kıbleteyn Mescidi, o önemli vakıanın anısıdır.[35]

S. 131- Arapların Hz. Peygamber (s.a.a)’in önderliğinde yaptığı ilk hac merasimi ne zaman ve hangi yılda yapıldı?

C. 131- Hicretin 8. Yılı zilkade ayının yarısında yapıldı. Yani Hz. Peygamber (s.a.a) Huneyn ganimetlerini bölüp bitirdikten sonra, haccın manevi merasimine hazırlandılar.

S. 132- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) hicretin 8.yılında Mekke'yi terk edince, Mekke'ye kimi vali tayin etti ve bunun sebebi ne idi?

C. 132- Hz. Peygamber (s.a.a), hicretin 8. Yılında Mekke'yi terk ettiklerinde, sabırlı ve akıllı bir genç olan Attab bin Esid’i Mekke'ye vali tayin etti. Bu bölgenin siyasi ve dini işlerini doğru bir şekilde idare etmek ve gıyabında bir kargaşalık çıkmaması için bazılarının o bölgede görevlendirilmesi gerekiyordu.

S. 133- Neden Hz. Peygamber (s.a.a) onca yaşlı kişilerin olmasına rağmen yirmi yaşındaki bir genci Mekke'ye vali tayin etti?

C. 133- Hz. Peygamber (s.a.a) yeni Müslüman olmuş 23 yaşındaki bir genci (Attab bin Esid'i), Mekke'ye vali tayin ederek onu bir çok yaşlılara tercih etmekle vehimler settini kırdı. Hz. Peygamber (s.a.a) bu ameliyle, yüksek makamlara erişmenin liyakate bağlı olduğunu ve yaş küçüklüğünün layık olduğu takdirde buna mani olmadığını ispatlamış oldu.

S. 134- “Dırar” mescidi, kimin emriyle, nerede ve ne hedef için yapıldı?

C. 134- Dırar Mescidi, Ebu Amir'in (Uhud savaşının meşhur şehidi olan Hanzale’nin babası) emriyle Kuba denilen köyde Müslümanların camisi karşısında yapıldı. Ebu Amir, din ve dini kültürün hakim olduğu bir ülkede dini yıkmak için en iyi vesilenin din adından su istifade ederek her şeyden daha fazla dine zarar verebileceğini hissetmişti. Bundan dolayı Dırar Mescidi’ni yapmaya teşebbüs etti.

S. 135- Resulullah (s.a.a)’in, yerle bir edilmesi, direklerinin yakılması, yerinin de bir müddete kadar çöplük olarak kullanılmasını emrettiği caminin ismi nedir ve onun yıkılması ne gibi sonuçlar doğurdu?

C. 135- O caminin ismi Dırar idi. Onun yıkılması, nifak grubunun gövdesine çok ağır darbe indirdi. Artık o günden sonra, bu nifak grubunun bağları çözülmüş oldu. Onların tek himayecisi olan “Abdullah bin Ubey” de Tebuk savaşından iki ay sonra öldü, onun ölmesiyle bu nifak ordusu daha bir bozguna uğradı.

S. 136- Resulullah (s.a.a)’in, Hz. Ali'yi Yemen'e gönderirken ona yaptığı dört önemli tavsiye ne idi?

C. 136- Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Ali'ye şöyle buyurdu:

a) Dua ve münacatı kendine meslek edin, zira dua genellikle icabetle beraberdir.

b) Tüm hallerinde şükredici ol. Çünkü şükretmek nimetin çoğalmasına sebep olur.

c) Bir kimse veya bir grupla anlaşma yaptığında, o anlaşmayı saygılı say.

d) Halka hile yapmaktan, onları aldatmaktan sakın. Zira kötü adamların hileleri kendilerine döner.

S. 137- “Ulu'l- Azm” ne demektir ve kaç peygamber Ulu'l- Azm olarak tanıtılmıştır?

C. 137- Peygamberlerden beş tanesi şeriat (kitap ve risalet) sahibi olduklarından dolayı onlara “Ulu'l- Azm” denilmiştir. Onlar şunlardır:

a) Hz. Nuh.

b) Hz. İbrahim.

c) Hz. Musa Hz. İsa.

d) Hz. Muhammed.[36]

S. 138- “Ulu'l azm” olan peygamberlerin isimleri hangi surede geçmiştir?

C. 138- Ulu'l- Azm peygamberlerin isimleri, Ahzab suresinin yedinci ve Şura suresinin on üçüncü ayetlerinde geçmiştir.

S. 139- Hz. Peygamber’in neseb-i şerifini beyan edin?

C. 139- Hz. Peygamber'in nesebi (babaları) şöyledir:

1) Abdullah.

2) Abdulmuttalib.

3) Haşim.

4) Abdumenaf.

5) Kusay.

6) Kelab.

7) Murre.

8) Ka'b.

9) Luvey.

10) Galiba.

11) Fihr.

12) Malik.

13) Nizar.

14) Mead.

15) Adnan.

Adnan'a kadar Hz. Peygamber (s.a.a)'in nesep silsilesi hakkında, nesep uzmanları arasında görüş ittifakı vardır. Ama Adnan'dan Hz. Adem'e dek bir çok görüş ihtilafı vardır. Bundan dolayı bir rivayete göre Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Benim nesebim Adnan'a yetiştiğinde orada durun”[37]

S. 140- Hz. Peygamber (s.a.a)’in nesep silsilesi kaç vasıtayla Hz. Adem’e ulaşıyor?

C. 140- Kırk sekiz vasıtayla Hz. Adem'e ulaşıyor. Bu silsile içerisinde Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Nuh, Hz. İdris gibi peygamberler de bulunmaktadır.

S. 141- Cahiliye asrında Hz. Peygamber'in birinci ceddi olan Abdulmuttalib'in sünnet edindiği ve Allah Teala'nın da İslam kanununda onu kabul ettiği beş şey nedir?

C. 141- Sünnet olan o beş şey şunlardır

1) Üvey annenin üvey evlâtlarına haram olması.

2) Hazinenin humusunun farz olması.

3) Zemzem kuyusundan hacılara su vermenin gerekliği.

4) Öldüren insanın diyetinin 100 deve olarak kararlaştırılması.

5) Ka'be'nin etrafında yedi defa tavaf etmek.

S. 142- Hangi zamanda, Arabistan yarım adasında puta tapma sünnetinin kökü kazıldı?

C. 142- Hicretin dokuzuncu yılında Mekke'de Hz. Ali vasıtasıyla Bereat suresi ve Resulullah (s.a.a)'in bildirisi okunduktan dört ay geçmişken müşrikler grup-grup tevhit dinine yöneldiler. Böylece hicretin onuncu yılının yarılarında, Arabistan yarım adasında puta tapmanın kökü kesilmiş oldu.

S. 143- Hangi tarihte öğle, ikindi ve yatsı namazları dört, akşam namazı ise üç rek'at olarak farz kılındı?

C. 143- Hicretten önce beş vakit namazlar, ikişer rekat olarak kılınıyordu. Ama hicretin ilk yılında Allah'ın emriyle misafir olmayanların namazlarına yedi rekat daha artırıldı; yani öğle, ikindi ve yatsı namazları dörder rekat, akşam namazı ise üç rekat olarak kılındı.

S. 144- Ezan ve ikamet ne zaman, ibadi müstahap vazifelerden sayıldı?

C. 144- Hicretin ilk yılında.

S. 145- Allah Teala'nın, Enfal suresinin 45, 46 ve 47. ayetlerinde Müslümanlara tavsiye ettiği zafer ve galibiyetin remzi (sırrı) nedir?

C. 145- Allah Teala'nın Müslümanlara açıkladığı altı zafer ve galibiyet remzi şunlardır.

1) Dayanıklı olmak.

2) Allah'ı çokça zikretmek.

3) Allah ve Resulüne itaat etmek.

4) Çekişmemek ve birliği korumak.

5) Sabretmek (direnmek).

6) Azgınlık ve gösteriş yapmamak.[38]

S. 146- Hicap (örtünme) emri ne zaman nazil oldu?

C. 146- Hicretin beşinci yılında Nur suresinin 31. ayetinin nazil olmasıyla kadınlar için örtünme farz kılındı.

S. 147- Özel ibadetgahlarında Allah Teala ile münacat eden peygamberler kimlerdi?

C. 147- Üç Peygamber özel ibadethaglarında Allah Teala’yla münacat etmişlerdir:

Hz. Musa Tur dağında, Hz. Yunus denizde balığın karnında, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) de Beyt'ul- Mamur’da.[39]

S. 148- “Hilf'ul- Fudul” antlaşması ne idi ve niçin bu isimle meşhur oldu?

C. 148- Nakl edildiğine göre cahiliye döneminde Fuzeyl bin Hars, Fuzeyl bin Vidaa, ve Mufazzal isminde üç kişi, Mekke'de mazlumları savunacaklarına dair yemin ettiler. Bu üç kişinin ismi “Fadl” maddesinde ortak olduğundan dolayı onların antlaşması “Hilf'ul- Fudul” olarak meşhur oldu. İlginç şu ki Resulullah (s.a.a) de bu antlaşmaya katılmıştı.[40]

S. 149- Allah'ın yarattığı ilk şey ne idi?

C. 149- Bir hadiste şöyle geçmiştir:

“Allah'ın yaratığı ilk şey, Hz. Muhammed (s.a.a) ile Hz. Ali (a.s)’ın nurlarıydı.”

S. 150- Hz. Peygamber’in söz ve amellerinin tümüne ne diyorlar?

C. 150- Sünnet ve siret diyorlar.

S. 151- Peygamberler vasıtası ile halka iletilen teklifler (ahkam), onların kendilerini de kapsıyor muydu?

C. 151- Evet, onların kendilerini de kapsıyordu; bazen onların vazifeleri daha ağır oluyordu da diyebiliriz.

S. 152- Hz. Peygamber (s.a.a), halkı hidayet ve irşat etmesine ve onca çektiği zahmetlere karşılık, halktan ücret istiyor muydu?

C. 152- Hayır, istemiyordu; hiçbir peygamber de istememiştir.[41]

S. 153- Acaba sadece peygamberler mi adaleti hakim kılmakla mükelleftirler?

C. 153- Hayır, halkın kendisi de kıyam edip onu hakim kılmakla mükelleftirler. Nitekim Kur’ân şöyle buyuruyor:

“Ant olsun, biz peygamberimizi apaçık olan belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye...” [42]

S. 154- “Velime” nedir? Resulullah (s.a.a) kaç şey hakkında onu tavsiye etmiştir?

C. 154- Velime, ziyafet manasına gelmektedir. Resulullah (s.a.a) beş şey için velime verilmesini tavsiye etmiştir: Evlenmek, yeni doğan çocuk, çocuğun sünnet edilmesi, yeni ev almak, hac seferinden dönmek.

S. 155- Resulullah (s.a.a) açısından komşuluk haddi ne kadardır?

C. 155- Dört taraftan kırk ev komşu sayılmaktadır.

S. 156- İslam'da hangi kanun ve kuralların uygulanması farz kılınmıştır?

C. 156- Allah, Resulullah, masum İmam veya O'nlar tarafından toplumda vekil tayin edilen şahısların koydukları kanunların uygulanması farzdır.

S. 157- Hz. Peygamber (s.a.a) açısından, bütün bereketler ne zaman İslam ümmetinden kaldırılmış olur?

C. 157- İslam ümmeti (Müslümanlar) iyiliğe emr, kötülükten nehiy etmedikleri zaman.

S. 158- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) açısından, ne zaman yer ve gökten İslam ümmetinin yardımına koşan bulunmaz?

C. 158- Emr-i bil’maruf ve nehy-i an'il münkerden yüz çevirdikleri zaman.

S. 159- Hangi yollarla, gerçek peygamberi gerçek olmayan sahte peygamberlerden ayırt edip tanımak mümkündür?

C. 159- Üç yolla gerçek olan Peygamberleri tanımak mümkündür:

1) Mucizesinin olması.

2) Önceki Peygamberin onun gelmesini müjdelemesi .

3) Onun peygamberlik iddiasının doğruluğuna delalet eden nişanelerini (güvenilir ve yalancı olmaması gibi) araştırmak.

S. 160- Resulullah (s.a.a) ne günü ve nerede vefat ettiler?

C. 160- Resulullah (s.a.a), Hicretin on birinci yılı Sefer ayının yirmi sekizinde Pazartesi günü Medine-i Münevvere'de vefat ettiler.

S. 161- Resulullah (s.a.a) kaç yaşında iken vefat ettiler?

C. 161- 63 yaşında.

S. 162- Resulullah (s.a.a)'in, gusül, kefen ve defin işlerini kim yaptı?

C. 162- Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s).

S. 163- Resulullah (s.a.a)’in nübüvvet suresi kaç yıl sürdü?

C. 163- Yirmi üç yıl, yani 40 yaşından 63 yaşına kadar.

S. 164- Hz. Peygamber ( s.a.a)'in hayatı kaç döneme ayrılır?

C. 164- Üç döneme ayrılır:

1) Peygamberlikten önceki dönem (kırk yıl).

2) Peygamberlikten sonra Mekke'deki dönem (13 yıl).

3) Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonraki dönem (10 yıl).

S. 165- Hz. Peygamber (s.a.a) 'in merkad-i şerifi (mezarı) nerededir?

C. 165- Medine-i Münevvere'de Mescid'ün- Nebi'nin kenarındadır.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - Sire-i Halebi, c. 1, s. 93.

[2] - El-Mizan c. 19, s. 93.

[3] - Al-i İmran/144.

[4] - Ahzab/140.

[5] - Muhammed/2.

[6] - Fetih/29.

[7]- Saf/6.

[8] - Muntehe'l- A'mal, c. 1, s. 52; Şeyh Abbas-i Kummi.

[9] - Nigah-i ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam, s. 57; Muhammed İştihardi.

[10] - Şuara/214.

[11]- Çardeh Ahter-i Tabnak, s. 21; Ahmed Bircendi.

[12] - Nigah-i ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam, s. 91; Muhammedi İştihardi.

[13] - En'am/92. İlel'uş- Şerayi, c. 1 s. 151. Mektebe gitmediğinden dolayı, Ümmi denildiğini de söyleyenler olmuştur.

[14] - İlel'uş- Şerayi, c. 1 s. 154. Şeyh Saduk.

[15] - Bir rivayete göre: "Yeryüzü hiçbir zaman hüccetsiz kalmaz; yeryüzünde Allah'ın hücceti olmazsa, yer kendi ehlini içine çeker; bir anda her şey yok olup gider"

[16]- İlel'uş- Şerayi c. 1 s. 151. Diğer sebebi de şu olabilir ki, Allah-u Teala bütün kainatı o hazretin mübarek varlığından dolayı yaratmıştır, O’nun hilkat nuru, bütün peygamberlerden öncedir; ilim, takva, sabır, şecaat vb. şeyler açısından da onlardan çok ileride idi; kitabı da bütün semavi kitaplardan üstündür. Bunlardan dolayı diğer peygamberlerden daha üstün ve faziletli olmuştur.

[17]- Furuğ-u Edebiyet, c. 1 s. 435. Ayetullah Cafer Subhani.

[18] - Çünkü zenginler Peygambere, "Bunları kendinden uzaklaştır, biz sana uyalım" diyorlardı.

[19] - Nigah-i ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam (s.a.a) s. 106.

[20]- Nigah-i ber Zindeganiy-i Peygamber-i İslam (s.a.a), s. 117.

[21]- Nigah-i Ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam . 127.

[22] - Furuğ-u Edebiyet, c. 2 s. 42.

[23] - Bakara/196.

[24]- Diğer bir nakle göre ilk tabut Hz. Fatıma (a.s )'ın emriyle onun için yaptırılmıştır.

[25] - Beyt'ul- Ahzan, Şeyh Abbas-i Kummi.

[26]- İlel'uş- Şerayi, c. 1, s. 157.

[27]- İlel'uş- Şerayi, c. 2, s. 79.

[28] - İlel’uş- Şerayi, c. 1 s. 159.

[29] - Dastanha-i Şenideni Ez Çehardeh Masum (a.s), s. 23, Muhammed İştihardi.

[30] - Maide/67.

[31]- Müntehe’l Amal, c. 1, s. Şeyh Abbas-i Kummi.

[32] - Şinaht-ı İslam, s. 57, Hüseyin Rudseri.

[33] - Furuğ-u Edebiyet, c. 1 s. 406.

[34] - Bu konuyla ilgili ayet, Bakara Suresinin 219. Ayetidir.

[35] - Çehardeh Ahter-i Tabnak s. 39, Bircendi.

[36]- Ulu'l- azm gerçi irade, karar ve istikamet sahipleri anlamınadır. Ama İamlarımızın tefsirlerinde müstakil şeriat ve kitap sahipleri manasına tefsir edilmiştir Eğer ayette geçen "min'er- rusul" kelimesindeki "min" harfi te'biz için olursa, peygamberlerden bazıları "Ulu'l- Azm" olurlar, hepsi değil. Ama "min" harfi beyan için olursa, o zaman bütün peygamberler Ulu'l- Azm olarak kastedilmiş olurlar.

[37] - Nigah-i Ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam (s.a.a) s. 18.

[38] - Nigah-i ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam (s.a.a), s. 124.

[39] - Meraği Tefsiri, c. 27, s. 18.

[40] - Bundan dolayı da çok mutluydu, bazen onu anıp iftihar ediyordu.

[41] - Hz. Peygamber (s.a.a) sadece; “Zahmetlerime karşılık akrabalarıma sevgi gösterin” buyurmuştur.

[42] - Hadid/25.

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
20-08-2013 11:57 - 52373 Okunma
Hz. Peygamber (saa) Hakkında Merak Edilenler yazarın diğer yazıları [ Tümü ]
Sorular ve Yanıtları 20-08-2013 tarihinde eklendi
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Şirali Bayat
ŞİA-CAFERİ AZERİ MİLLETİNİN YÜCELİŞ SERÜVENİ
Av. Sinan Kılıç
Selahattin Özgündüz’e neden saldırıyorlar?
İbrahim ŞEREN
ALLAH PEYGAMBERİNİ MUHATAP ALARAK YÜCE KURAN’DA ŞÖYLE BUYURUYOR
Mehdi AKSU
İRAN’DA SÜNNİLER!
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
Orhan Kiverlioğlu
Biz büyük devlet iken
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
02-03-2024 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım