Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
Pratik klavuz
Hac ibadeti

HACCETU’L İSLAM

Haccetu’l İslam iki bölümden oluşmaktadır:

1-Temettü Umresi

2-Temettü Haccı

TEMETTÜ UMRESİ

Hacca giden bir kişi, önce temettü umresini yerine getirmelidir. Temettü umresi beş amelden oluşmaktadır:

1-Mikatta ihram giymek

2-Kâbe’yi tavaf etmek

3-İki rekât tavaf namazı kılmak

4-Safa ve Merve arasında Sa’y yapmak

5-Taksir (Saç, sakal veya bıyıktan bir miktar kesmek) Meşhur görüşe göre tırnaktan bir miktar almak.

TEMETTÜ HACCI

Temettü haccında yapılması gereken ameller 13 şeydir:

1-Mekke’de ihram giymek

2-Arafat’ta vakfe yapmak

3-Meş’aru’l Haram’da vakfe yapmak

4-Mina’da büyük şeytanı taşlamak

5-Kurban kesmek

6-Saçı kısaltmak veya tıraş etmek

7-Kâbe’yi tavaf etmek

8-İki rekât tavaf namazı kılmak.

9-Safa ile Merve arasında Sa’y yapmak

10-Nisa (kadınlar) tavafını yapmak

11-İki rekât Nisa tavafı namazı kılmak

12-Zilhicce ayının 11. ve 12. gecelerini (bazı durumlarda 13. gecelerini) Mina’da geçirmek

13-Cemereleri (üç şeytanı) taşlamak

TEMETTÜ UMRESİ

Beytullahu’l Haram (Kâbe) ziyaretçilerinin, temettü umresini yapabilmeleri için, aşağıdaki beş ameli yerine getirmeleri gerekir:

1-İHRAM

Mekke’nin çevresinde ve çeşitli yönlerinde Mikat adında bazı merkezler vardır. Hacılar bu noktalara vardıkları zaman; erkekler üzerlerindeki elbiseleri çıkararak, iki parçadan oluşan sade ve beyaz kumaşı örtmeli, kadınlar ise normal elbiselerini giymelidirler. Kadınların giyineceği elbiselerin sade ve beyaz olması daha iyidir. İhram giymeden önce insanın vücudunu yıkaması, pisliklerden arındırması ve gusül etmesi müstehaptır. İhram giyerken üç şey gerekir:

1-Niyet etmek:

İhram giyilirken şöyle niyet edilir: “Haccetu’l İslam’da Temettü umresi için ihram giyiyorum, vacip kurbeten ilellâh”

2-İki parça beyaz ihramı giymek

3-Telbiye söylemek

Telbiye:

İhram giydikten sonra şu şekilde telbiye söylenmelidir:

"Lebbeyk Allah'umme Lebbeyk, Lebbeyke La Şerike Leke Lebbeyk."Şu cümleyi izafi etmesi daha iyi ve meşhurdur: "İnne'l-Hamde Ve'n-Nimete Leke Ve'l-Mülk La Şerike Lek." Sonuna "Lebbeyk" eklemek de caizdir. Yani "…La Şerike Leke Lebbeyk"

Emrine itaat etmeye hazırım Allah’ım! Emrine itaat etmeye hazırım, ey eşsiz Allah’ım! Şüphesiz hamd, nimet ve mülk sana aittir ve senin hiçbir ortağın yoktur.”

Bu cümleler, halkı kendisine çağıran ilahi davete icabettir.

İHRAM GİYİLEN YERLER (MİKATLAR) ŞUNLARDIR

1- Zulhuleyfe:Medine şehrinin yakınlarındadır. Medine halkının ve Medine yoluyla hacca gitmek isteyenlerin mikatıdır. Bu mikatın, Mescid-i Şecere diye meşhur olan mescidinde ihram bağlamak en iyisidir.

2- Akik Vadisi:Bu mikat Irak, Necd ve oradan geçen herkesin ihram bağladığı mikattır.

3- Cuhfe:Bu mikat Şam, Mısır, Mağrib ve bu yoldan geçenlerin mikatıdır.

4- Yelemlem:Bir dağın adıdır. Yemen ahalisi ve o güzergâhı kullananların mikatıdır.

5- Karnu'l-Menazil:Taif halkının ve bu güzergâhtan yolu geçenlerin mikatıdır.

İHRAMLIYA HARAM OLAN ŞEYLER

İhramlıya,  şu 25 şey haram olur:

1- Çöl hayvanı avlamak

2- Kadınla ilişkide bulunmak, Kadın şehvetle öpmek ve dokunmak

3- Süs olsun diye yüzük takmak

4- Harem sınırları içinde biten ağaç, veya bitkiyi koparmak.

5- İhrama düğüm atmak ve düğmeyle tutturmak.

6- İstimna

7- Nikâh akdi

8- Güzel koku kullanmak

9- Erkeğin dikili ve dikili hükmünde elbise giymesi

10- Sürme çekmek

11- Aynaya bakmak

12- Erkeğin çorap ve çizme giymesi

13- Yalan söylemek, küfretmek ve bir mümine hakaret olacak şekilde övünmek

14- Tartışmak

15- İnsan bedenine eziyet eden bit ve benzerlerini öldürmek

16- Süslenmek

17- Yağ sürmek

18- Bedenden tüy ve kıl koparmak

19- Erkeğin başını örtmesi ve suya dalmak. İkinci hüküm kadınlar içinde geçerlidir.

20- Kadının yüzünü örtmesi

21- Erkeğin gölgede durması

22- Bedenden kan çıkarmak

23- Tırnak almak

24- Bir görüşe göre; diş çekmek ve çektirmek

25- Silah taşımak

2-TAVAF

Tavaftan önce 5 şey şarttır:

1-Niyet: “Haccetu’l İslam’da temettü umresi için Kâbe’yi tavaf ediyorum, vacip kurbeten ilellâh”

2-Abdestli olmak

3-Beden ve elbisesinin, necis şeylerden temiz olması.

4-Sünnet edilmiş olmak

5-Avret yerinin örtülü olması

KÂBE’NİN KROKİSİ

1-Haceru’l Esved

2-Kâbe’nin Kapısı

3-Makam-ı İbrahim

4-Hicr-i İsmail

5-Rükn-ü Irak’i

6-Rahmet Navdanı

7-Rükn-ü Şimali

8-Rükn-ü Yemani

9-Rükn-ü Hacer’ul Esved

10-Hz. Ali’nin annesinin, Kabe’ye girdiği bölüm

11-Şadırvan

12-Tavafa Başlama Çizgisi

TAVAFIN YAPILIŞI

1–2)Tavafın bütün turlarını Haceru’l-Esved’den başlayıp, orada tamamlamak.

3) Tavafın bütün durumlarında, Kâbe’yi vücudun sol tarafına almak.

4)Hicr-i İsmail’i tavaf alanı içine almak.

5) Tavaf edenin, Kâbe ve Şadırvan’ın dışında kalacak şekilde tavaf etmesi.

6) Yedi kere Kâbe’yi tavaf etmek.

7) Yedi tur örfi açıdan peş peşe sayılmalıdır.

8)Tavaf edenin, Kâbe’nin etrafını turlaması kendi isteğiyle olmalıdır.

3- TAVAF NAMAZI

Tavaftan sonra İbrahim makamının arkasında, sabah namazı gibi iki rekât tavaf namazı kılmak farzdır. Tavaf namazı kılarken şöyle niyet edilir:

“Haccetu’l islam’da temettü umresi için iki rekat tavaf namazı kılıyorum, vacip kurbeten ilellâh”

4- SA’Y

1-Tavaf namazı kılındıktan sonra Safa ile Merve arasında 7 defa Sa’y yapmak farzdır. Sa’y’ın Safa’dan başlatılması ve Merve’de sona erdirilmesi gerekir. Sa’y’a başlarken yine şöyle niyet edilir:

“Haccetu’l İslam’da Temettü umresi için Sefa ile Merve arasını 7 kez say ediyorum vacip kurbeten ilellâh”

2-Yorgunluğu gidermek için yolda oturmanın veya bir şeye binmenin sakıncası yoktur. Fakat yol yürümek daha iyidir.

5- TAKSİR (Saç, Sakal veya Bıyıktan Kısaltmak)

Niyet: Taksir için şöyle niyet edilir: “Haccetu’l İslam’da Temettü umresi için taksir yapıyorum, kurbeten ilellâh.”

Sefa ve Merve’yi sa’y yaptıktan sonra, saç veya meşhur görüşe göre tırnaklarımızdan bir kısmını keseriz. Bu fiilimizle temettü umresi sona erer. Temettü haccının merasimleri gelip çatana kadar (Zilhicce ayının 9. günü) herkes ihram elbisesini çıkarıp normal elbisesini giyebilir. İhramdan çıkan hacıya ihram dolayısıyla haram olan her şey helal olur. Yalnızca saçını kestirmesi haramdır.

 

UMRENİN VAKTİ

Umre’nin vakti Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk sekiz günüdür. Umre’yi yerine getirdikten sonra hacılar, Zilhicce’nin sekizinci gününe kadar serbestirler. Zilhiccenin sekizinci günü hacıların toplu olarak hareket edecekleri gündür. Zilhiccenin dokuzuncu günü Arafat’ta vakfe yapmaları gerekir.

2- BÖLÜM

TEMETTÜ HACCI

Temettü Umresi bittikten sonra, zamanı gelince temettü haccı yapılır. Temettü haccında 13 şey farzdır:

1-İHRAM

Önce ihram giymek için şu şekilde niyet edilir: “Haccetu’l İslam’da temettü haccı için muhrim oluyorum vacip kurbeten ilellâh”

Bu kez Mekke’de ihram elbisesi giyilerek telbiye söylenir ve muhrim olunur.

İhrama giren hacıya daha önce umre bölümünde belirtilen 25 şey haramdır.

2-ARAFAT’TA VAKFE

Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğlenden, akşama kadar Arafat’ta vakfe yapmak (beklemek) farzdır. Bunun için, öğlen vakti olunca şöyle niyet edilmelidir:

“Haccetu’l İslam’da Temettü Haccı İçin bu gün öğlenden, güneş batıncaya kadar Arafat’da vakfe ediyorum, vacip kurbeten ilellâh”

3-MEŞ’AR’DA VAKFE

Meş’ar’ul Haram’a (Muzdelife’ye) varınca orada vakfe yapmak üzere şöyle niyet edilir:

“Haccetu’l İslam’da temettü haccı için akşamdan, şafağa kadar meş’ar’ul Haram’da vakfe ediyorum, vacip kurbeten ilellâh.”

MİNA AMELLERİ

4-MİNA’DA CEMRE-İ AKÂBE’Yİ (BÜYÜK ŞEYTANI) TAŞLAMAK

Cemere’i taşlamak için şöyle niyet edilir: “Haccetu’l İslam’da temettü haccı için Akâbe Cemeresi’ni yedi taşla taşlıyorum, vacip kurbeten ilellâh.”

Cemere’ye atılacak taşlarda aranan şartlar:

a- Taşlar haremden toplanmış olmalıdır.

b-Daha önce kullanılmış taşlar olmamalıdır.

Cemere’yi taşlamanın şartları:

a- Yedi çakıl taşı atılması

b- Taşlar birbiri ardına atılmalıdır. Buna göre iki veya daha fazlasının aynı anda atılması yeterli değildir.

c- Taşlar Cemere’ye ulaşmalıdır. Cemere’ye ulaşmayanlar sayılmaz.

d- Çakıllar atılmak suretiyle Cemere’ye ulaşmalıdır. Cemere’ye bırakmak yeterli değildir.

e- Hem taş atmak hem de Cemere’ye değmesi, ihramlının iradesi ve el hareketiyle olmalıdır.

f- Elle atılmalıdır. Ağız veya ayakla atılması yeterli değildir.

g- Taş atmak gün doğuşu ile batışı arasındaki bir zaman içinde yapılmalıdır. Kadınlar ve kurban bayramı gecesi Meş’ar’dan Mina’ya hareket etmeleri caiz olan kimselerin bayram gecesi taş atmaları yeterlidir.

5-KURBAN

Temettü haccının beşinci ameli ve Mina’da yapılan ikinci amel kurban kesmektir. Kurban kesmeden önce şöyle niyet edilir: “Haccetu’l İslam’da temettü haccı için Mina’da kurban kesiyorum, vacip kurbeten ilellâh”

Kurbanda Aranan Şartlar:

Kurban kesilecek hayvan deve, sığır veya koyundan biri olmalıdır. Şöyle ki:

1-Deve altıncı yılına, sığır ve keçi üçüncü yılına, koyun ise ikinci yılına girmiş olmalıdır.

2-Sağlıklı olmalıdır.

3-Fazla yaşlı olmamalıdır.

4-Bedenin herhangi bir uzvu eksik; kör, topal veya kuyruksuz olmamalıdır.

5-Zayıf olmamalıdır.

6- Hayaları sıkılmış olmamalıdır.

Kurbanlık almaya gücü yetmeyen kimse; hac merasimleri döneminde; üç gün Hac’da, yedi gün de geri döndükten sonra olmak üzere, toplam on gün oruç tutmalıdır.

6-HALG veya TAKSİR (Saçı Kısaltmak veya Tıraş Etmek)

Kurban’ı kestikten sonra, hacının saçını tıraş etmesi veya kısaltması gerekir. İlk kez hacca gidenlerin, saçlarını tıraş etmeleri ihtiyaten farzdır.

 Bunu yaparken şöyle niyet eder:

“Haccetu’l İslam’da temettü haccı için taksir yapıyorum, vacip kurbeten ilellâh”

Daha sonra ihramdan çıkar. Kadınlar saçlarını kısaltmalı, tıraş etmemelidir.

Hacı, saçını kısalttıktan veya tıraş ettikten sonra, ihram vesilesiyle haram olan şeyler (kadın, hoş koku ve avlanma hariç) helal olur.

7-KÂBE’Yİ TAVAF ETMEK

Önce şöyle niyet edilir: “Haccetu’l İslam’da temettü haccı için Kâbe’yi yedi kez tavaf ediyorum, vacip kurbeten ilellâh”

Tavafta, daha önce umre tavafı yaparken uyduğumuz şartlara, burada da uyarız.

8-TAVAF NAMAZI

“Haccetu’l İslam’da temettü haccı için, iki rekât tavaf namazı kılıyorum, vacip kurbeten ilellâh”diye niyet edilir ve iki rekât sabah namazı gibi, Makam’ı İbrahim’in arkasında tavaf namazı kılınır. Tavaf namazından sonra, güzel koku da helal olur.

9-SAFA İLE MERVE ARASINDA SA’Y YAPMAK

“Haccetu’l İslam’da temettü haccı için Safa ile Merve arasını yedi kez Sa’y ediyorum, vacip kurbeten ilellâh” diye niyet edilerek, Sa’y’e başlanır.

Umre bölümünde açıklandığı gibi sa’y yapılır.

10-NİSA (Kadınlar) TAVAFI:

“Haccetu’l İslam’da temettü haccı için kâbe’yi yedi kez nisa tavafı yapıyorum, vacip kurbeten ilellâh”diye niyet edilir.

11-TAVAF NAMAZI

“Haccetu’l İslam’da temettü haccı için iki rekât nisa tavafı namazı kılıyorum, vacip kurbeten ilellâh”diye niyet edilir.

Nisa tavafı namazı, sabah namazı gibi kılınır. Bu namaz bittikten sonra kadın da helal olur.

Nisa tavafı namazı kıldıktan sonra, Haceru’l Esved’e giderek ona elini sürmek ve onu öpmek müstehaptır. Eğer öpmek mümkün değilse eli ona sürerek eli öpmek yeterlidir. El sürmek de mümkün olmazsa, karşısında durarak tekbir getirilmelidir. Haceru’l Esved’e el sürüldüğünde şöyle denilmelidir.

“Emanetini eda ettim, ahdimi yerine getirdim ki, bana şahit olasın.”

12-MİNA’DA GECEYİ GEÇİRMEK

Mina’da Zilhicce ayının 11. ve 12. gecelerini geçirmek gerekir. Gece kalmak için şöyle niyet eder: “Haccetu’l İslam’da temettü haccı için Zilhicce ayının 11. ve 12. gecelerini Mina’da geçiriyorum, vacip kurbeten ilellâh”

Elbette hacı, Mekke amellerini bu gecelerden sonra da yerine getirebilir. Yani Mina’da bu iki geceyi geçirdikten sonra, Mekke’ye giderek; tavaf, tavaf namazı, say, nisa tavafı, nisa tavafı namazını yerine getirebilir.

Mina’da kaldığı bu iki günde üç şeytanı da taşlamalıdır. Şeytan taşlarken örneğin ilk Cemere’yi taşlarken şöyle niyet eder:

“Haccetu’l İslam’da temettü haccı için ilk cemreyi yedi taşla taşlıyorum, vacip kurbeten ilellâh”

Taşlama zamanı güneş doğuşundan batışına kadardır. Hacı her Cemere’ye 7 taş vurduğundan emin olmalıdır.

Mina ve Mekke amelleri yapıldıktan sonra, hacı, farz amellerini yerine getirmiş olur.

Allah kabul etsin.

MÜFREDE UMRE VE AMELLERİ

Hacılar farz amelleri bitirdikten sonra, mümkün olduğu taktirde müfrede umre yapmaları müstehaptır. Müfrede umre amelleri şunlardan ibarettir:

1-Harem’e en yakın yerlerden birine giderek oradan ihram giyer. En faziletlisi; Mekke’ye en yakın olan “Cu’raniye” “Hudeybiye” veya “Ten’im”de ihram giymektir.

2-Tavaf

İhram giydikten sonra Kâbe’yi yedi kez tavaf eder.

3-Tavaf Namazı

Tavaftan sonra iki rekat tavaf namazı kılar

4- Sa’y

Safa ve Merve arasını yedi kez gidip-gelmek

5-Taksir

Sa’y bitince, saçını kısaltır veya tıraş eder.

6-Nisa tavafı

7-Nisa tavafı namazı

Yukarıda sıralanan yedi amelin her birini yapmadan önce niyet etmek gerekir.

Bu şekilde, müstehap olan müfrede umresini yapmış olur.

Mescidu’l-Haram’ın kapısında durarak şu dua okunur:

«اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ‌اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ، بِسْمِ اللهِ و باللهِ و مِنَ اللهِ و مَاشَاءَ الله ُوَ السَّلامُ عَلَي أنْبِيَاءِ اللهِ وَ رُسُلِهِ، اَلسَّلامُ عَلَي رَسُولِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ وَ الْـحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمَينَ»

Esselâmu aleyke eyyuhe’n nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakatuhu. Bismillâh’i ve billlâh’i ve minellâh’i ve maşâ’allâhu ve’s selamu alâ enbiyaillâhi ve rusûlihi esselamu alâ resulillah, es’selamu alâ ibrahime hâlilillâh, ve’l hamdu lillâhi rabbi’l âlemîn

Mescidu’l-Haram’a girdikten sonra, yüzünü Kâbe’ye çevirip ellerini açarak şu duayı okumalı:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَُشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ الْحَرَامُ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً مُبَارَكاً وَ هُدًى لِلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ

Allahumme inni eseluke fi makami haza ve fi evveli menasiki en takbele tövbeti ve en tecaveze en hatieti ve tezae enni vizri, elhamdu lillâhi ellezi belleğeni beytehu’l haram, Allahumme inni uşhiduke enne haza beytuke’l haram, ellezi cealtehu mesabeten linnasi ve emnen mübareken ve huden li’l âlemîn, allahumme inni abduke ve’l beledu beleduke ve’l beytu beytuke, ci’tu etlubu rahmeteke ve e’ummu taâteke mutîen li emrike, râziyen bi gederike, es’eluke mes’elete’l muztarri ileyke’l hâifi li ukûbetike, allahumme’f teh li ebvabe rahmetike veste’milni bi taâtike ve merzâtike

Sonra üç defa:

«اَللّهُمَّ فُكَّ رَفَبَتِي مِنَ النَّارِِ»

Allahumme fukke rakabeti mine’n nâr

Ve sonra devam eder:

«وَ أَوْسِعْ عَليَّ مِنْ رِزْقِكَ الْـحَلالِ الطَّيِّبِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ شَيَاطِينِ الْـجِنِّ و الْاِنْسِ و شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ و الْعَجَمِ.»

“Ve evsi aleyye min rizkıke’l helale’t teyyib ved’re anni şerre şeyatîne’l cinni ve’l ins ve şerre fesegeti’l Arabi ve’l acem”

Haceru’l-Esved hizasına geldiğinde şunu okuması müstehaptır:

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَ بِعِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ

Eşhedu en lâ ilâhe ilellâhu vehdehu lâ şerîke leh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resulûhu amentu billâhi ve kefertu bittağuti ve bi’l lâti ve’l uzzâ ve bi ibadeti’ş şeyatîn ve ibadeti kulli niddin yud’â min dunillâh

Rükn-ü Yeman’i ile Haceru’l-Esved arasında şu duayı okur:

«رَبَّناآتِنَا في الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْـآخِرَة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارْ

Rabbena âtina fi’d dunya haseneten ve fi’l âhiret-i haseneten ve kinâ azabe’n nâr

Tavafta okunan bâzı dualar

Tavafın Birinci Şavtının Duası

Okunuşu: Allahumme inni es'eluke bismikellezi yumşa bihi ala zulelil-mai kema yumşa  bihi ala cudedil-erz  ve es'eluke bismikellezi yehtezzu lehü arşuk, ve es'eluke bismikellezi tehtezzu lehü arşuk, ve es'eluke bismikellezi  de-ake bihi Musa min canibi't-tür, festecebte ehü ve elgayte aleyhi mehebbeten mink,  ve es'eluke bismikellezi ğaferte bihi li- Muhammedin ma tegaddeme min zenbihi ve ma teahhar, ve etmemte aleyhi ni'metek.

 Anlamı:Allah’ım düz yerde yürüdüğü gibi  su üzerinde yürümeği sağlayan ismin hürmetine, Arşının kendisi için titrediği ismin hürmetine,  meleklerin kendisi için ayakları titreyen ismin hürmetine,  Musa’nın Tur dağı yönünden  kendisiyle seni çağırıp da  icabet ettiğin  ve kendisiyle  üzerine  katından bir sevgi bıraktığın  ismin hürmetine  ve kendisiyle Muhammed’in  (s)  önceki ve sonraki günahlarını bağışlayıp, ona olan nimetini tamamladığın  ismin hürmetine  senden dünya ve ahret hayrını bana vermeni istiyorum.

Tavaftın İkinci Şavtının Duası

Okunuşu: Allahumme inni ileyke fegirun ve inni haifun mustecir, fe-la tuğayyir cismi ve la tubeddil ismi.

Sailuke fagiruke miskinuke bi-babik, fetesaddeg aleyhi bil-cenne. Allahumme, el-beytu beytuk, vel-heramu heramuk, vel-abdu abduk, ve haza megamul-aizi bik, el-musteciri bike minenar, fee'tigni ve valideyye ve ehli ve vuldi ve ihvaniyel-mu'minine minen-nar, ya cevadu, ya kerim.

Anlamı: Allah’ım, hiç kuşkusuz ben sana muhtacım; korkuyorum, sana sığınmışım. O halde cismimi değişime uğratma, ismimi değiştirme.

 Allah’ım, Sana muhtaç olan  düşkün biri kapında durup rahmetini dilemektedir.  O halde sadaka olarak cenneti ona ver.  Allah’ım, ev senin evin, harem senin haremin, kul da senin kulundur.  Burası ise cehennem ateşinden sana sığınanların makamıdır. O halde beni, anne ve babamı, çoluk çocuğumu ve mü’min kardeşlerimi cehennem ateşinden azat eyle, ey bağışı bol olan Cevad ve ey Kerim!

 

Tavaftın Üçüncü Şavtının Duası

Okunuşu: Allahumme edhilni'l-cenne, ve ecirni mine'n-nari bi-rahmetik, ve afini mines-sugmi ve evsi' mine'r-rizgil-helal.

Vedra anni şerre fesegati'l-cinni ve'l-insi ve şerre fesega-til-arabi vel-acem.

Ya zel-menni vet-tavl, ya zel-cüdi vel-keram. İnne ameli zaifun fe-zaifhu li ve tegabbelhu minni inneke entes-semiu'l-alim.

Anlamı: Allah’ım, rahmetinle beni cennete sok, cehennemden kurtar, hastalıklarıma şifa ver, helal rızktan payımı bol eyle.

İnsanlar ve cinlerin, Arap ve Acemin kötülüklerinin şerrini benden  uzaklaştır, ey büyük nimetlerin sahibi; ey bol bağış ve kerem sahibi. Hiç kuşkusuz amelim çok azdır. Onu kat kat artırarak benden kabul eyle. Hiç şüphesiz sen, duaları işitir, niyetleri bilirsin.

Tavaftın Dördüncü Şavtının Duası

Okunuşu: Ya Allahu ya veliyyel-afiyeh, ve haligal-afiyeh, ve razigal-afiyeh, vel-munimi bil-afiyeh, vel-mennanu bil-afiyeh, vel-mutefazzilu bil-afiyeti aleyye ve ala cemii halgik.

Ya Rahmane'd-dünya, vel-ahireh, ve rahimehuma, salli ala Muhammedin ve ali Muhammed, verzugnil-afiyeh, ve tamamel-afiyeh, ve şukral-afiyeti fid-dunya vel-ahireh, ya erhamer-rahimin.

 

Anlamı: Allah’ım, ey afiyetin velisi, afiyetin yaratıcısı, afiyetin dağıtıcısı! Ey bana ve bütün mahluklarına afiyet nimetini veren, afiyet ile  lütufta bulunan!

Ey dünya ve ahrette Rahman ve Rahim olan! Muhammed ve  al-i Muhammed’e salat eyle ve bize dünya ve ahrette afiyet ver, hem de afiyetin tamamını; afiyete karşı şükretmeyi de bize nasip eyle, ey merhametlilerin  en merhametlisi! 

Tavaftın Beşinci Şavtının Duası

Okunuşu: Elhamdu lillahillezi şerrafeki ve azzamek, vel-hamdu lillahillezi bease Muhammeden nebiyyen ve ceale Aliyyen imama. Allahumme'hdi lehu hiyare halgik, ve cennibhu şirara halgik.  Rabbena, atina fid-dunya hase-neten ve fil-ahirati haseneten  ve gina azaben-nar.

Anlamı: Hamd Allah’a ki, seni (Kabe’yi) şerefli ve büyük kıldı.  Hamd Allah’a ki, Muhammed’i peygamber olarak gönderdi ve Ali’yi imam kıldı. Allah’ım  Kabe ziyaretini kullarının iyilerine  nasip eyle; kötü kullarını ondan uzaklaştır. Rabbimiz, bize  dünyada da iyilik ver, ahirette de bizi cehennem ateşinin  azabından koru.

Tavaftın Altıncı Şavtının Duası

Okunuşu: Allahumme el-beytu beytuk, vel-abdu abduk, ve haza mekamul-aizi bike minen-nar. Allahumme min kibeliker revhu vel-ferecu vel-afiye. Allahumme inne ameli zaifun fe-zaifhu li, veğfir li me'ttele'te aleyhi minni ve hafiye ala halgik, esteciru billahi minen-nar.

Anlamı: Allah’ım, ev senin evin, kul da senin kulundur. Burası ise cehennem ateşinden  sana sığınanların makamıdır. Allah’ım, rahatlık, kurtuluş ve afiyet senin tarafındandır. Allah’ım, hiç kuşkusuz amelim çok azdır; onu benim için kat kat artır.  Senin bildiğin, ama insanlara  gizli kalan günahlarımı bağışla. Allah’ım cehennem ateşinden sana sığınırım.

Tavaftın Yedinci Şavtının Duası

Okunuşu: Allahumme inne indi efvacen min zunub, ve efvacen min hataya, ve indeke efvacun min rahmetin, ve efvacun min meğfiretin.  Ya menistecabe li-ebğazi halgihi iz kale enzirni ila yevmi yub'esun istecib li.

(Burada dileklerini ister, sonra şöyle dersin)

Allahumme kanni’ni  bima  rezakteni, ve barik li fima ateyteni.

Anlamı: Allah’ım,  benim yığınlar halinde günahlarım, yığınlar halinde  hatalarım vardır. Senin de rahmet ve mağfiretinin sonu yoktur. Ey katında en sevilmez olan yaratığına (şeytan’a)  ’’İnsanların diriltileceği güne  kadar bana süre ver’’ dediği zaman icabet eden yüce Allah, dualarımı kabul eyle.

(Burada dileklerini ister, sonra şöyle dersin)

 Allah’ım bana verdiğin rızkla yetinmemi sağla ve bana verdiğin şeyi benim için mübarek ve bereketli kıl.

Tavafta okunan diğer dualar

«اَللَّهُمَّ إنِي اِلَيْكَ فَقيْرٌ وَإِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجيِرٌ فَلا تُغَيِّرْ جِسْمِي وَلا تُبَدِّلْ اِسْمِي»

Allahumme innî ileyke fakîrun ve inni hâifun müstecirun fe la tuğayyir cismi ve la tubeddil ismi

Rükn-ü Yemani’ye vardığında ellerini kaldırarak şu duayı oku:

«يَا اَلله يَا وَلِيَّ الْعَافِيَةِ و خَالِقَ الْعَافِيَةِ ورَازِقَ الْعَافِيَةِ و الْمُنْعِمُ بِالْعَافِيَةِ والْمُتَفضِّلُ بالْعَافِيَةِ عَلَيَّ وعَلَي جَميْعِ خَلْقِكَ يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا والْآخِرةِ وَرَحِيمَهُمَا صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدْ وَ اَرْزُقْنَا الْعَافِيَةَ وَتَمَامَ الْعَافِيَةَ وشُكْرَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرةِ يَا اَرحَمَ الرَّاحِميْنَ»

Ya Allâhu ya veliyye’l âfiyeti ve hâlika’l âfiyeti ve razika’l âfiyeti ve’l mun’imu bi’l âfiyeti ve’l mütefezzilu bi’l âfiyeti aleyye ve alâ cemî’i halkike ya rahmene’d dünya ve’l âhiret-i ve rehimehuma, sallî alâ muhammedin ve âli Muhammed. Ver’zukne’l âfiyete ve temâme’l âfiyeti ve şukre’l afiyeti fi’d dünya ve’l âhireti ya erheme’r râhimîn.

Her iki elini Kabe’nin duvarlarına dayayıp, şu duayı okumak müstehaptır.

اَللَّهُمَّ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا الْمَقَامُ الْعَائِذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

Allâhumme el-beytu beytuke ve’l abdu abduke ve haza’l makamu’l âizu bike mine’n nâr

Allah’tan bağışlamasını dilemeli, sonra şu duayla devam etmeli:

اَللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوحُ والْفَرَجُ وَ الْعَافِيَةُ اَللَّهُمَّ اِنّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضِاعِفْهُ لِي وَ اغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنّي وَ خَفِىَ عَلَى خَلْقِكَ

Allahumme min kibelike’r rûh ve’l ferecu ve’l âfiyeh, allâhumme inne amelî zaîfun fe zâif’hu li ve’ğfir li mat’talate aleyhi minni ve hafiye alâ halkıke

Tavaf namazından sonra okunan dua

سَجَدَ لَكَ وَجْهِي تَعَبُّداً وَ رِقّاً لا اِلَهَ اِلاّ أنْتَ حَقّاً حَقّاً اَلأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْئٍٍ وَ هَا اَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ فَاغْفِرْلِي إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ فَاغْفِرْلِي فَإنِّّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلَي نَفْسِي وَ لا يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ

Secede leke vechi teabbuden ve rikka lâ ilâhe illâ ent hakkan hakka el-evvelu kable kulli şey, ve ha ene za beyne yedeyke, nâsiyeti bi yedike feğfir li innehu lâ yeğfiru’z zenbe’l azime ğayruke feğfir li fe inni mukirrun bi zunubi alâ nefsi velâ yedfeu’z zenbe’l azime ğayruke

 

Sa’y ederken okunan dualar

Sa'yınBirinci Şavtının Duası

(Safa'dan Merve'ye Giderken)

Okunuşu: Allahu ekberu kebira, vel-hamdu lillahi kesira, ve subhanellahil-azim ve bi-hamdihil-kerim, bukreten ve esila, ve minel-leyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tevila. La ilahe illellahu vahdeh, enceze va'deh ve nesara abdeh, ve hezemel-ahzabe  vahdeh, la şey'e kablehu ve la ba'deh, yuhyi ve yumit, ve huve hayyun daim, la yemutu ve la yefutu ebeda. Bi-yedihil-hayr, ve ileyhil-mesir, ve huve ala kulli şey'in kadir.

Rabbiğfir verhem ve'fu ve tekerrem ve tecavez emma te'lem inneke te'lemu mala ne'lem, inneke entellahul-eazzul-ekrem.

Rabbi neccina minen-nar salimine, ğanimine, ferihine, mustebşirine, mea ibadikes-salihine, meallezine en’amellehu aleyhim minen-nebiyyine ves-siddikine veşşuhedai ves-salihin, ve hesune ulaike refika, zalikel-fazlu minellah, ve kefa billahi alima.

La ilahe illellahu hakken hakka. La ilahe illellahu teabbuden ve rikka. La ilahe illellahu ve la na'budu illa iyyah, muhlisine lehud-din ve lev kerihel-kafirun.

İnnes-Safa vel-Mervete min şeairillah, femen haccel-Beyte evi'temera fe la cunahe aleyhi en yettevvefe bihima, ve men tetevvea hayren fe-innellahe şakirun alim.

Anlamı: Hakkıyla Allah en büyüktür. Hamd tümüyle Allah’a mahsustur. Yüce Allah her türlü eksiklikten münezzehtir ve ben sabah akşam o kerim zata hamd etmekteyim. Gecenin bir kısmında O’na secde et ve geceleyin uzunca O’nu kutsa. Allah’tan başka ilah yoktur; tektir O. Vadini gerçekleştirdi, kuluna (Hz. Muhammed’e) yardım etti ve tek başına bütün hizipleri hezimete uğrattı. O’ndan önce bir şey yok, O’ndan sonra da. O, diriltir ve öldürür. Kendisi de daima diridir, ölmez ve asla yok olmaz. Hayır O’nun elindedir, dönüş O’nadır ve O her şeye kadirdir.

Rabbim, bizi bağışla; bize acı; bizi affet; bize ikramda bulun ve bildiğin günahlarımızdan geç.

Hiç kuşkusuz, sen bizim bilmediğimiz şeyleri bilirsin. Sen, en aziz, en kerim olan Allah’sın. Rabbim, bizi salim, kazançlı ve sevinçli olarak cehennem ateşinden kurtar; iyi kullarınla, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikteliği nasip eyle bize. Ne güzel arkadaşlardır bunlar.

Bu, Allah’ın bir lütfüdür. Her şeyi bilen olarak Allah yeter.

Allah’tan başka ilah yoktur. Bu bir gerçek, bir haktır. Allah’tan başka ilah yoktur.  Biz O’nun kulları ve köleleriyiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Sadece O’na ibadet ederiz. Kafirler istemese de dini yalnız O’na özgüleriz.

Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın nişanelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle Beytullah’ı ziyaret ederse, onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Kim gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuşkusuz, Allah onun mükafatını verir; O her şeyi bilendir.

Sa'yın İkinci Şavtının Duası

(Merve'den Safa'ya Giderken)

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil-hamd. La ilahe illellah, el-vahidul-ehedul-ferdus-samed, ellezi lem yettehiz sahibeten ve la veleda ve lem yekun lehu şerikun fil-mulk, ve lem yekun lehu veliyyun minez-zulli ve kebbirhu tekbira.

Allahumme inneke kulte fi kitabikel-munzel: Ud'uni estecib lekum. Deevnake rabbena, feğfir lena kema emertena, inneke la tuhliful-miad.  Rabbena innena semi’na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fe-amenna. Rabbena feğfir lena zunubena ve keffir enna seyyiatina ve teveffena meal-ebrar.

Rebbena ve atina ma veedtena ala rusulik, ve la tuhzina yevmel-kıyameti, inneke la tuhliful-miad.  Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna  ve ileykel-mesir.

Rabbeneğfir lena ve li-ihvaninel-lezine sebekuna bil-iman, ve la tec'el fi kulubina ğillen lillezine amenu.

Rabbena inneke reufun rehim.  Rabbiğfir, verham, va'fu ve tekerrem ve tecavez emma te’lem, inneke te’lemu ma la ne’lem, inneke  entellahul-eazzul-ekrem.

İnnes-Safa vel-Mervete min şeairillah, femen haccel-Beyte evi'temera fe la cunahe aleyhi en yettevvefe bihima, ve men tetevvea hayren fe-innellahe şakirun alim.

 Anlamı:Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur; birdir; tektir;

her şeyin kendisine muhtaç olduğu tek ihtiyaçsız zattır; ne bir eş, ne de bir çocuk edinmiştir; mülk ve yönetimde ortağı olmamıştır, acizlik yüzünden de yardımcısı bulunmamıştır. O halde Tekbir getirerek  O’nun büyüklüğünü dile getir.

Allah’ım, sen indirdiğin kitabında buyurmuştun ki: ’’Bana yalvarıp yakarın (dua edin) , size icabet edeyim’’ . Rabbimiz, işte sana yalvarıyoruz (dua ediyoruz), öyleyse vaat ettiğin gibi bizi bağışla. Hiç şüphe yok ki sen sözünden dönmezsin.

Rabbimiz, doğrusu biz, ’’Rabbinize inanın’’ diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve iman ettik.

Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, resullerinin vasıtasıyla bize vaad ettiğin şeyleri de ver bize ve kıyamet günü bizi rezil etme. Hiç kuşku yok, sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik, dönüş de yalnız sanadır.

Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla;  kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin.  Rabbimiz, bizi bağışla, bize acı, bizi affet, bize ikramda bulun ve bildiğin günahlarımızdan geç. Hiç kuşkusuz, sen bizim bilmediğimiz şeyleri bilirsin. Sen, en aziz, en kerim olan Allah’sın.

Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın nişanelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle Beytullah’ı ziyaret ederse, onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Kim gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuşkusuz, Allah onun mükafatını verir; O her şeyi bilendir.

Sa'yın Üçüncü Şavtının Duası

(Safa'dan Merve'ye Giderken)

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil-hamd. Rabbena etmim lena nurena, veğfir lena, inneke ela kulli şey'in kadir.

Allahumme inni es'elukel-hayre kullehu, acilehu ve acileh, ve esteğfiruke lizenbi ve es'eluke rahmeteke, ya erhemer-rahimin.

Rebbiğfir, verhem, ve'fu ve tekerrem  ve tecavez emma te'lem, inneke entellahul-eezzul ekrem. Rebbi zidni ilmen, vela tu-ziğ kalbi be'de iz hedeyteni ve heb li min ledunke rahmeten, inneke entel vehhab.

Allahumme afini fi sem'i ve beseri, la ilahe illa ente. Allahumme inni euzu bike min ezabil kabr,  la ilahe illa ente, subhaneke inni kuntu minez-zalimin.  Allahumme inni euzu bike minel-kufri vel fakr. Allahumme inni euzu birizake min sehatike ve bi muafatike min ukubetik, ve euzu bike minke. La uhsi senaen eleyk, ente kema esneyte ela nefsik, felekel-ham-du hetta terza.

İnnes-Safa vel-Mervete min şeairillah, femen haccel-Beyte evi'temere fe la cunahe aleyhi en yettevvefe bihima, ve men tetevvea hayren fe-innellahe şakirun alim.

Anlamı: Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla.  Hiç şüphesiz, sen her şeye kadirsin Allah'ım, senden şimdiki ve gelecekteki  bütün hayırları istiyorum; günahlarımı bağışlamanı niyaz ediyorum ve rahmetini diliyorum, ey merhametlilerin en merhametlisi.  Rabbim, bizi bağışla bize acı,  bizi affet, bize ikramda bulun ve  bildiğin her günahlarımızdan geç. Hiç kuşkusuz sen,  bizim bilmediğimiz şeyleri bilirsin. Sen en aziz, en kerim olan Allah'sın.

Rabbim, ilmimi artır; beni hidayet ettikten sonra  kalbimi kaydırma ve kendi katından  bana bir rahmet bağışla. Hiç şüphe yok ki, sen bol bol bağışta bulunansın.

Allah'ım, işitme ve görmede bana sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım,  kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur;  tesbih ederim seni. Kuşkusuz, ben nefsine zülmedenlerden oldum.

Allah'ım küfürden ve yoksulluktan sana sığınırım. Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım.  Sana bir övgü sayamam. Sen, nasıl kendini övmüşsen, öylesin. O halde, razı olana kadar sana hamd olsun.

Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın nişanelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle Beytullah’ı ziyaret ederse, onları tevaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Kim gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuşkusuz, Allah onun mükafatını verir; O her şeyi bilendir.  

Sa'yın Dördüncü Şavtının Duası

(Merve'den Safa'ya Giderken)

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil-hamd. Allahumme inni es'eluke min hayri ma te'lem, ve euzu bike min şerri ma te'lem, inneke ente ellamu'l-ğuyub. La ilahe illellahu'l-hakku'l-mubin. Muhammedun resulullah es-sadiku'l ve'du'l-emin.

Allahumme inni es'eluke kema hedeyteni lil-islam, en la tunziehu minni, hetta teteveffani eleyhi ve ene muslim. Allahummec'el fi kalbi nuren ve fi sem'i nuren, ve fi beseri nura.

Allahumme rebbişreh li sedri ve yessir li emri ve euzu bike min şerri vesavis'is-sedri ve şetatil-emri ve fitneti'l-kabr.

Allahumme inni euzu bike min şerri ma yelicu  fil-leyli ve min şerri ma yelicu finnehari ve min şerri ma tehubbu bihir-riyah, ya erhemer-rahimin.

Subhaneke ma ebednake hakke ibadetike ya Allah. Subhaneke ma zekernake hakke zikrike ya Allah.

Rebbiğfir verhem ve'fu ve tekerrem ve tecavez emma te'lem, inneke te'lemu ma la ne'lem, inneke entel'lahu'l-eezzul ekrem.

İnnes-Safa vel-Mervete min şeairillah, femen haccel-Beyte evi'temere fe la cunahe aleyhi en yettevvefe bihima, ve men tetevvea hayren fe-innellahe şakirun alim.

 

Anlamı: Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'ım, senden  bildiğin her hayırdan istiyorum;  bildiğin her şeyden  sana sığınıyorum ve bidiğin  tüm günahlarımı bağışlamanı diliyorum. Hiç şüphesiz sen tüm gizlileri hakkıyla bilensin.

Allah'tan başka ilah yoktur; meliktir, mutlak saltanat sahibidir; apaçık haktır O. Vaadinde sadık, her yönden güvenilir (emin) olan Muhammed Allah'ın resulüdür.

Allah'ım senden, beni İslam'a hidayet ettiğin gibi, ölünceye kadar onu benden almamanı ve beni ancak müslüman olarak olarak öldürmeni niyaz ediyorum. Allah'ım, kalbimde bir nur, kulağımda bir nur ve gözümde bir nur yarat.

Allah'ım, ey rabbim, göğsümü açıp genişlet ve işimi bana kolaylaştır. Göğüste meydana gelen vesveselerin şerrinden, işlerin dağınıklığından ve kabir azabından sana sınırım. Allah'ım, gece veya gündüz, meydana gelen şeylerin şerrinden ve rüzgarların esmesiyle gelebilecek şerlerden sana sığınırım, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Münezzehsin sen; sana hakkıyla ibadet edip kulluk yapmadık, ey Allah. Münezzehsin sen; seni hakkıyla zikredip anmadık,  ey Allah.  Rabbim, bizi bağışla;  bize acı; bizi affet; bize ikramda  bulun  ve bildiğin  günahlarımızdan  geç. Hiç kuşkusuz,  sen bizim bilmedğimiz şeyleri  bilirsin. Sen en aziz en kerim olan Allah'sın.

Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın nişanelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle Beytullah’ı ziyaret ederse, onları tevaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Kim gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuşkusuz, Allah onun mükafatını verir; O her şeyi bilendir.  

Sa'yın Beşinci Şavtının Duası

(Safa'dan Merve'ye Giderken)

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil-hamd. Subhaneke, ma şekernake hakke şukrike ya Allah. Subhaneke, ma e'la şe'neke ya Allah.

Allahumme hebbib ileynel-iman,  ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih, ileynel-kufre vel fusuke vel-isyan, vec'elna miner-raşidin. Rebbiğfir verhem ve'fu ve tekerrem ve tecavez emma te'lem, inneke te'lemu ma la ne'lem, inneke entellahu'l eezzul ekrem.

Allahumme kini ezabeke yevme teb'esu ibadek. Allahumme'hdini bilhuda ve nakkinni bittakva, veğfirli fil-ahireti vel-ula. Allahumme'bsut eleyna min berakatike  ve rahmetike ve fezlike ve rizkik. Allahumme inni es'eluken-neimel-mukimel-lezi yehulu ve la yezulu ebeda.

Allahummec'el fi kalbi nuren ve en yemini nuren ve min fevki nuren, vec'el fi nefsi nuren ve ezzim li nura. Rebbişrehli sedri ve yessir li emri.

İnnes-Safa vel-Mervete min şeairillah, femen haccel-Beyte evi'temere fe la cunahe aleyhi en yettevvefe bihima, ve men tetevvea hayren fe-innellahe şakirun alim.

Anlamı: Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. Münezzehsin sen; sana hakkıyla şükretmedik, ey Allah. Münezzehsin sen; şanın ne kadar yücedir, ey Allah.

Allah'ım bize imanı sevdir;  onu gönüllerimizde süsle. Küfrü, kötülüğe sapmayı ve isyanı bize çirkin göster ve bizi rüşde erenlerden kıl.

Rabbim, bizi bağışla; bize acı; bizi affet; bize  ikramda bulun ve bildiğin her günahımızdan geç. Hiç kuşkusuz, sen, bizim bilmediğimiz şeyleri bilirsin. Sen en aziz, en kerim olan Allah'sın. Allah'ım  kullarını dirilteceğin  günde  beni azabından koru. Allahım, hidayetinle beni hidayet et, takvayla beni temizle  ve ahirette de,  dünyada da beni bağışla. Allah'ım, bereketlerin, rahmetin, fazlın ve rızkından nasibimizi bol eyle. Allah'ım,  senden asla değişmeyen  ve ebediyen yok olmayan kalıcı nimeti istiyorum.

Allah'ım, kalbimde bir nur,  kulağımda bie nur, gözümde bir nur, dilimde bir nur, sağımda bir nur ve yukarımda bie nur yarat. Nefsimde bir nur yarat. Bana büyük bir nur ver. Rabbim, göğsümü açıp genişlet ve işimi bana kolaylaştır.

Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın nişanelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle Beytullah’ı ziyaret ederse, onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Kim gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuşkusuz, Allah onun mükafatını verir; O her şeyi bilendir.

 

Sa'yın Altıncı Şavtının Duası

(Merve'den Safa'ya Giderken)

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil-hamd. La  ilahe illellahu vehdeh, sedeka ve'deh, ve nesere ebdeh, ve hezemel ehzabe vehdeh. La ilahe illellah, ve la ne'budu illa iyyah, muhlisine lehud-din, ve lev kerihel kafirun. Allahumme inni es'elukel huda vet tuka vel ifafe vel ğina.  Allahumme lekel hamdu kellezi tekulu ve hayren mimma nekul. Allahumme inni es'eluke rizake vel-cennete, ve euzu bike min sehatike ven-nar ve ma yukerribuni ileyha min kavlin ve fi'lin ev emelin.

Allahumme bi nurike ihtedeyna ve bi fezlike isteğneyna ve fi kenefike ve en'amike ve etaike ve ihsanike esbehna ve emseyna. Entel-evvelu, fela kableke şey'un, vel-ahiru fela be'deke şey'un, vez-zahiru fela şey'e fevkake, vel-batinu fela şey'e dunek.

Neuzu bike minel felsi evil-keseli ve ezabil-kabri ve fitnetil-ğina,  ve nes'elukel fevze bil-cenneti. Rebbiğfir,  verhem, ve'fu ve tekerrem ve tecavez emma te'lem, inneke te'lemu ma la ne'lem, inneke entellahul-eezzul-ekrem.

İnnes-Safa vel-Mervete min şeairillah, femen haccel-Beyte evi'temere fe la cunahe aleyhi en yettevvefe bihima, ve men tetevvea hayren fe-innellahe şakirun alim.

Anlamı: Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

Allah'tan başka ilah yoktur; tektir O. Vaadini gerçekleştirdi, kulunu (Hz. Muhammed'i) zafere ulaştırdı ve tek başına bütün hizipleri hezimete uğrattı. Allah'tan başka ilah yoktur. O'ndan başkasına ibadet etmeyiz, yanlız O'na ibadet ederiz.  Kafirler istemese de dini yanlız O'na  özgüleriz.  Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik istiyorum. Allah'ım, bizim dediğimizden  daha iyi olan senin dediğin bir  biçimde hamd sana mahsustur. Allah'ım  senden hoşnutluğunu  ve cenneti istiyorum. Gazabın'dan cehennem ateşinden  ve  beni ona yaklaştıracak söz, fiil ve amelden sana sığınıyorum. Allah'ım  senin nurunla hidayete ermişiz; senin lütfunla zengin olmuşuz ve senin koruman altında, senin nimetlerin, bağışın ve ihsanın sayesinde sabahlayıp akşamlamaktayız.

Sensin evvel; senden önce bir şey yok. Sensin ahir; senden sonra bir şey yok. Sensin zahir; senden üste bir şey yok. Sensin batin; senden altta bir şey yok.

İflastan, tembellikten, kabir azabından ve zenginliğin fitnesinden sana sığınırız. Senden, cenneti kazanmayı istiyoruz. Rabbim, bizi bağışla; bize acı;  bizi affet;  bize ikramda bulun ve bildiğin her günahımızdan geç. Hiç kuşkusuz,  sen bizim bilmediğimiz şeyleri  bilirsin. Sen, en aziz, en kerim olan Allah'sın.

Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın nişanelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle Beytullah’ı ziyaret ederse, onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Kim gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuşkusuz, Allah onun mükafatını verir; O her şeyi bilendir.

Sa'yın Yedincı Şavtının Duası

(Safa'dan Merve'ye Giderken)

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekberu kebira, velhamdu lillahi kesira.

Allahumme hebbib ileyyel iman, zeyyinhu fi kalbi ve kerrih ileyyel kufre vel-fusuke vel-isyan, vec'elni miner-raşidin.

Rebbiğfir, verhem, ve’fu ve tekerrem ve tecavez emma te’lem, inneke entel'lahul-eezzul-ekrem.

Allahummeh'tim bil-hayrati acalena ve hakkik bifezlike amalena ve sehhil li-buluği rizake subulena ve hessin fi cemiil-ehvali e’malena.

Ya munkizel-ğerka, ya munciyel-helka, ya  şahide kulli necva, ya munteha kulli şekva, ya kadimel-ihsan, ya daimel-me’ruf, ya men la ğina bişey’in enhu, vela budde likulli şey’in ileyhi.

Allahumme inni aizun bike min şerri ma e’teyna ve min şerri ma mene’tena.    Allahumme teveffena muslimin ve elhikna bis-salihin, ğeyre hazaya ve la meftunin. Rebbi yessir ve la tuessir. Rebbi etmim bilhayr.

İnnes-Safa vel-Mervete min şeairillah, femen haccel-Beyte evi'temere fe la cunahe aleyhi en yettevvefe bihima, ve men tetevvea hayren fe-innellahe şakirun alim.

Anlamı: Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Büyük olarak Allah en büyüktür. Hamd tümüyle Allah'a mahsustur.

Allah'ım, bana imanı sevdir; onu gönlümde süsle. Küfrü, kötülüğe sapmayı ve isyanı bana çirkin göster ve beni rüşde erenlerden kıl.

Rabbim, bizi bağışla;  bize acı; bizi affet; bize ikramda bulun ve bildiğin her günahımızdan  geç. Hiç kuşkusuz, sen  bizim bilmediğimiz  şeyleri bilirsin.  Sen, en aziz, en kerim olan Allah'sın. Allah'ım ömrümüzü hayırlı işlerle sona erdir; arzumuzu fazl-u keremine taalluk ettir;  hoşnutluğunu kazanma yollarını bize  kolaylaştır ve bütün durumlarda iyi amellere muvaffak eyle bizi;  ey boğulanları kurtaran; ey helak olanlara necat veren; ey her raz-u niyaza tanık olan, ey her şikayetin son mercii, ey ihsanı kadim olan, ey iyiliği daim olan, ey  yerini hiç bir şey doldurmayan, ey her şey için gerekli olan, ey her şeyin rızkını veren ve ey her şeyin en son ereği!

Allah'ım bize verdiklerinin şerrinden ve bizden esirgediklerinin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım bizi müslüman olarak öldür ve bizi rezil olmadan, fitneye uğramadan  salihlere kavuştur. Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, hayırla sona erdir.

Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın nişanelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle Beytullah’ı ziyaret ederse, onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Kim gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuşkusuz, Allah onun mükafatını verir; O her şeyi bilendir.

 

Sa’y ederken okunan diğer dualar:

«لا إلَهَ إلَّا الله ُوَحْدَهُ لا شَريْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ, ويُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قََدِيرٌ».

Lâ ilâhe illellâhu vehdehu lâ şerîke leh, lehu’l mulku velehu’l hamdu, yuhyî ve yumîtu ve yumîtu ve yuhyî ve huve hayyun la yemût ve huve alâ kulli şey’in kadîr.

Sonra Peygamberimize ve Ehl-i Beyt’ine selam ve salât göndererek üç kere şu duayı okur:

«اَلله ُاَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا, وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا اَوْلَانَا وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيُّ الْقََيـُّومُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْـحَىِّ الدَّائِمِ»

Allâhu ekber elhamdu lillâh alâ mâ hedânâ, velhamdu lillâhi alâ mâ evlâna velhamdu lillâh, el hayyi’l kayyûm, velhamdu lillâhi’l hayyi’d dâim.

Üç kere:

«اَشْهَدُ اَنْ لا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسولُهُ لا نَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّيِنْ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»

Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resulûh, la na’budu illâ iyyah, muhlisîne lehu’d dîn velev kerihe’l muşrikûn

Üç kere:

«اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»

Allahumme inni es’eluke’l afve ve’l âfiyete ve’l yakîne fi’d dünya ve’l âhireh

Üç kere:

«اِللَّهُمَ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النّارِ»

Allahumme âtina fiddünya haseneten ve fi’l âhireti haseneten ve kinâ azâbe’n nâr

Daha sonra yüz kere “Allah-u Ekber”, yüz kere “La İlahe İllallah”, yüz kere “Elhamdülillah”ve yüz kere “Sübhanellah”diyerek şöyle devam eder:

«لاإِلَهَ إِلَّااللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ, اَللَّهُمَّ بَارِِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ, اَللَّهُمَّ اَظِلَّنِي فِي ظِلِّ عَرْشِكْ يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّكْ»

 Lâ ilâhe ilallâhu vehdehu vehdeh, enceze va’deh ve nesere abdeh ve ğalebe’l ehzâbe vehdehu fe lehu’l mulku ve lehu’l hamdu vehdehu vehdeh, Allâhumme barik li fi’l mevti ve fi mâ ba’de’l mevti, Allâhumme inni euzu bike min zulmeti’l kabre ve vahşetihi, Allâhumme ezilleni fi zilli arşike yevme lâ zille illâ zilluke

Saçı tıraş ederken okunan dua

اَللّهُمَّ أَعْطِني بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَة

Allâhumme âtini bi kulli şa’reti nuren yevme’l kiyameti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HATIRLATMALAR:

Makam’ı İbrahim

Hz. İbrahim Peygamber’in Kabe’yi yaparken ayaklarını üzerine bastığı ve ayak izinin çıktığı taştır. Bu taş şimdi Mescid’i Haram’da Kabe’nin yanında  billur bir muhafazada korunmaktadır.

Harem Sınırı

Mekke şehiri ve onun etrafından belli bir bölümü harem’dir harem bölgesinin kendine has hükümleri vardır.

Hecerü’l Esved

Kabe duvarının doğu köşesine yerden 1.5 metre yükseklikte yerleştirilen siyah bir taştır.

Hicr’i İsmail

Kabe'yle Kabe'nin kuzey açısından batı açısına kadar uzanan ve yaklaşık 10 metre genişliğinde  olan yarım daire şeklindeki duvarın arasındaki alanın ismidir. Yağmur yağdığında  su bu alandaki Rahmet oluğundan dökülür. Hz. İsmail (a), annesi Hacer ve bir çok peygamberler oraya defnedilmişlerdir.

 

Şevt

Şevt'ın lugat anlamı, hedefe varıncaya kadar var gücüyle koşmaktır.

Burada ise Kabe’nin etrafını bir defa dönmek ve Safa’yla Merve ve Merve’yle Safa arasını bir defa kat etmek kastedilmiştir.

Taksir

Saç, sakal, tırnak gibi şeylerden biraz kısaltmak anlamındadır.

Arafat

Mekke’nin 22 km Güney doğusunda  yer alan geniş ve düz bir çöldür. Hacıların Zilhicce ayının 9. gününün öğlesinden akşam ezanına kadar orada kalmaları gerekir

Arafat kelimesi, ’arafe’’ kelimesinin çoğulu olup ’’irfan’’ ve ’’marifet’’ kökündendir.

Cemere:

Mina vadisinin sonunda  taştan yapılmış üç sütuna denir. İlk Cemere, orta Cemere ve son Cemere  (Küçük şeytan, orta şeytan ve Büyük şeytan)

Müzdelife

’’Arafat’la''  ’’Mina’’ arasında uzun bir vadidir, ona  ’’Meş’ar’i Haram’’ da denmektedir.  Hacıların Kurban bayramı gecesini orada geçirmeleri gerekiyor.

Mina

Mekke’yle  Müzdelife (Meşarü’l Haram) arasında, iki sıra dağ arasında yer alan bölgedir.

Nisa Tavafı

’’Nisa’’ kadınlar anlamındadır. Nisa tavafı umre’i müfrede ve hac amellerinden biridir. Bu amel yapıldıktan sonra kadın erkeğe ve erkek de kadına helal olur. (Eşler bir birlerine helal olur.)

ÖNEMLİ SORU VE CAVAPLAR

 İhrama Düğün atmak, Taşla tutturmak vb.:

Vacip ihtiyat gereği İhrama düğüm atmak, taş koyup bağlamak ve bir tarafını diğer tarafına iple bağlamak sakıncalıdır.  

Mekke Şehrinde Arabaya Binmek:

Vacip ihtiyat gereği ihrama giren bir süre kalacağı Mekke, Mina ve Arafat gibi yerlerde bir yerden bir yere gitmek istediğinde üstü kapalı arabaya ve şemsiye ve bunun gibi şeylerin altına girmemelidir.  

Tavaf Alanı:

Her taraftan  Kabe  ile Makam’ı İbrahim’in  arasındaki mesafe kadardır.

Yaklaşık 13 metredir. Dolayısıyla Hicr’i İsmail kısmı da tavafa dahil edilmelidir.

Tavaf, Kabe ile Makam’ı İbrahim arasındaki  mesafede yarılması şart değil. Belki izdiham da bu mesafe dışında da tevaf saflarına bitişik olması şartıyla bu alanın dışında da tevaf edilebilir.

Tavaf Namazının Yeri:

Tevaf namazı makam’ı İbrahim’in arkasında –makam’ı İbrahim, Kabe’yle namaz kılanın arasında kalaçak şekilde- bir yerde kılınmalıdır. İzdihamda ise mumkin olduğu kadar makam‘ı ibrahim’ın sol veya sağ tarafında,  ona yakın bir yerde kılınmalı ve eğer bu da mümkün olmazsa Mescid’il Haramın her hangi bir yerinde kılınması yeterlidir.

Taksir

Kendisi taksir yapmamış olan  bir kimse başkasının taksir amelini yapamaz.

 

Saç Tıraşı veya Taksir:

İlk hacca gidenler saçlarını tıraş ettirmelidir. Fakat daha önce hacca gitmiş olanlara taksir yapabilirler.

 

Aynaya Bakmak:

Aynaya ziynet kastı olmaksızın  bakmak sakıncasızdır.

 

Geceleyin Üstü Kapalı Arabaya Binmek:

İhram halindeki erkeklerin, yağmur, soğuk ve sıcaktan korunmak için üstü kapalı arabaya binmemelidir.

 

Gece Saç Tıraşı veya Taksir:

Saç tıraşı veya taksir gündüz yapılması iyi olmasıyla birlikte gece de caizdir.

 

Kokulu sabun ve Şampuan kullanmak.

Güzel kokudan istifade ediliyor deniliyorsa kaçınılmalıdır. Aksi takdirde sakıncası yoktur.

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
27-04-2013 11:15 - 54894 Okunma
Hac ibadeti yazarın diğer yazıları [ Tümü ]
Pratik klavuz 27-04-2013 tarihinde eklendi
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Şirali Bayat
ŞİA-CAFERİ AZERİ MİLLETİNİN YÜCELİŞ SERÜVENİ
Av. Sinan Kılıç
Selahattin Özgündüz’e neden saldırıyorlar?
İbrahim ŞEREN
ALLAH PEYGAMBERİNİ MUHATAP ALARAK YÜCE KURAN’DA ŞÖYLE BUYURUYOR
Mehdi AKSU
İRAN’DA SÜNNİLER!
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
Orhan Kiverlioğlu
Biz büyük devlet iken
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
02-03-2024 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım