Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
Hz. Peygamber (saa) ve Ehli Beyt'inden hadisler
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
26-06-2014 13:41 - 2350 Okunma

  Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Altı şeyi benim için kabul edin ben de sizin için cenneti kabul edeceğim: Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin, söz verdiğiniz zaman sözünüzde durun, size bir emanet verildiğinde emanete hıyanet etmeyin, gözlerinizi harama yumun, belinize hâkim olun ve elinizi, dilinizi haramdan uzak tutun.
(Bihar'ul Envar, c: 66,s: 371)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Halkın iman acısından en hayırlısı, ailesine karşı en güzel ahlaklı olanıdır.
(Uyun'u Ahbar'i-r Rıza, c: 2,s: 38 )

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Eğer yüce Allah senin vasıtanla bir insanı hidayete erdirirse, bu dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha hayırlıdır.
(Bihar'ul Envar, c: 2,s: 2)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: İbadet yetmiş kısımdır; en büyük ve en faziletli kısmı helal kazanç sağlamaktır.
(Sevab'ul Amal ve İgab'ul Amal)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Hiç şüphesiz Allah katında bulunan nimetlere; ona itaat etmeden, emir ve yasaklarını uygulamadan asla ulaşılamaz.
(Cihad Ba Nefs, h: 153 )
 
Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Şüphesiz dinar ve dirhem sizden öncekilerin helaket sebebi olmuştur ve işte bu ikisi sizi de helak eder.
(Cihad ba Nefs, h: 643)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde Allah katındaki en üstün makama sahip olan kimse; yeryüzünde insanların iyiliği ve doğru yolu bulmaları için çalışan kimsedir.
(el-Kâfi, c: 2,s: 208,s: 5.)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Kendisi için nasıl ve nereden mal kazandığı önemli olmayan kimse, Allah için de onun nereden cehenneme gireceği önemli olmaz.
(Bihar'ul Envar, c: 100,s: 13.)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Hasan bendendir ve ben de Hasan'danım, Allah onun dostlarını sever.
(Bihar'ul Envar, c: 43,s: 306)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Biz Allah'ın tertemiz kıldığı, nübüvvet ağacı, risalet yeri, meleklerin gelip gittiği yer ve ilmin madeni olan Ehl-i Beytiz.
(Bihar'ul Envar, c: 26,s: 246.)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Ey Ali! Ben, sen, iki oğlun Hasan-Hüseyin ve Hüseyin'in dokuz evladı; dinin erkânı, İslam'ın temelleriyiz. Kim bize tabi olursa elbette kurtulacaktır ve bizden ayrılan cehenneme gidecektir.
(Bihar'ul Envar, c: 36,s: 272.)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Biz öyle bir aileyiz ki hiç kimse bizimle kıyaslanamaz.
(Bihar'ul Envar, c: 65,s: 45.)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Halkın iman acısından en hayırlısı, ailesine karşı en güzel ahlaklı olanıdır.
(Uyun'u Ahbar'i-r Rıza, c: 2,s: 38 )

Hz. Ali (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Fakirliğin ziyneti sakınmak, zenginliğin ziyneti ise şükürdür.
(Tuheful Ukul, s: 75 )

Hz. Zehra'dan (Allah'ın selamı O'na olsun) nakledilen bir rivayete göre Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: İmam Kâbe gibidir, ona gidilir, o insanlara gitmez.
(Bihar'ul Envar, c: 36,s: 353.)

İmam Hasan (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Onunla birlikte hiçbir şer olmayan amel; nimetler karşısında şükür ve belalar karşısında sabırdır.
(Tuheful Ukul, s: 237 )

İmam Hasan (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Üç kişinin dışında başka hiç kimseden bir istekte bulunma: dindar, mürüvvet sahibi ya da ailevi asaleti olan kimse.
(Tuheful Ukul, s: 251 )

İmam Seccad (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Halkın en hayırlısı Allah'ın ona farz kıldıklarını yerine getirendir.
(Cihad Ba Nefs, h: 237 )

İmam Bakır (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Güzel sözü herkesten kabul et, her ne kadar ona amel etmese bile.
(Bihar'ul Envar, c: 75,s: 170.)

İmam Sadık (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Kulun Allah'a en yakın olduğu an, secde halinde olduğu zamandır.
(Sevab'ul Amal ve İgab'ul Amal)

İmam Musa-i Kazım (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Zorluk ve sıkıntı çekmeyen birisi için iyiliğin bir önemi yoktur.
(Bihar'ul Envar, c: 78,s: 333.)

ا
İmam Rıza (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Sakın ola iyi işleri Ehl-i Beyt sevgisi dolayısıyla terk etmeyin ve yine sakın ola iyi işleriniz dolayısıyla Ehli Beyt sevgisini terk etmeyen; bunların hiçbiri tek başına yeterli değildir.
(Bihar'ul Envar, c: 78,s: 348.)

İmam Cevad (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Allah'a güvenmek her değerli şeyin karşılığı ve yüksekler için merdivendir.
(Bihar'ul Envar, c: 5,s: 14.)

İmam Hadi (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Ailenin yanında öldüğün zamanı hatırla, işte o zaman hiçbir doktor seni kurtaramaz ve hiçbir dostunun sana faydası olamaz.
(Bihar'ul Envar, c: 75,s: 370.)
 
İmam Hasan Askeri (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Kim gizlide mümin kardeşine nasihat ederse onu süslemiş ve kim açıkta nasihat ederse çirkinleştirmiş olur.
(Tuheful Ukul, s: 520 )

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Eğer yüce Allah senin vasıtanla bir insanı hidayete erdirirse, bu dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha hayırlıdır.
(Bihar'ul Envar, c: 2,s: 2)

Hz. Ali (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: En büyük günah sahibinin küçük gördüğü günahtır.
(Nehc'ül Belağa, hikmet: 348.)
 
Hz. Zehra (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Kim ibadetlerini ihlâslıca Allah'a doğru gönderirse Allah da en güzel maslahatları ona indirir.
(Bihar'ul Envar, c: 70,s: 249.)

İmam Hasan (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Akıllı kimse ondan nasihat istenilene hıyanet etmeyendir.
(Tuheful Ukul, s: 166 )

İmam Hasan (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde sadece dünyada Allah'tan korkan için aman vardır.
(Menakıb-ı İbn-i Şehraşup, c: 4,s: 69.)

İmam Seccad (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Bütün hayırları, halkın elinde bulunandan ümit kesmekte olduğunu gördüm.
(Bihar'ul Envar, c: 52,s: 2.)

İmam Bakır (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Başkalarına karşı gazaplanmayan kimseye, Allah da kıyamet gününde gazaplanmaz.
(Cihad Ba Nefs, h: 532)

İmam Sadık (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Dünyaya karşı çok istekli, mütemayil olmak üzüntü ve kederin kaynağı, isteksiz olmak ise kalbin ve bedenin rahatlığıdır.
(Tuheful Ukul, s: 358 )

İmam Musa-i Kazım (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Kim halkın en güçlüsü olmak istiyorsa Allah'a tevekkül etsin.
(Bihar'ul Envar, c: 7,s: 143.)
 
İmam Rıza'ya (Allah'ın selamı O'na olsun) sordular, 'Tevekkülün haddi nedir?' buyurdu: Allah ile birlikte olduktan sonra hiç kimseden korkmamadır.
(Cihad Ba Nefs, h: 292 )
 
İmam Cevad (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Kim şu üç şeye dikkat ederse asla pişman olmaz: Acele etmemek, başkalarına danışmak ve karar alındığı zaman Allah'a tevekkül etmek.
 
Hz. Fatıme-i Masume (Allah'ın selamı O'na olsun) raviler vasıtasıyla Allah Resulü'nün kızı Hz. Fatıma'dan (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle nakletmektedir: Bilin ki ,kim Muhammed ve onun Ehl-i Beyt'inin sevgisi üzere ölürse şehit olarak dünyadan göçmüştür.
(Evalimu'l Ulum, c: 21,s: 353.)


Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: Ne söylediğine ve hakkında ne söylendiğine bakmayan kimse şeytanın şerikidir.
(Cihad'un Nefs, h: 687.)
 
Hz. Ali (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Her şeyin bir görünümü vardır, sizin dininizin görünümü ise namazdır.
(Bihar'ul Envar, c: 82,s: 227.)
 
İmam Hasan (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Onunla birlikte hiçbir şer olmayan amel; nimetler karşısında şükür ve belalar karşısında sabırdır.
(Tuheful Ukul, s: 237)

İmam Hasan (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Allah korkusundan dolayı ağlamak cehennemden kurtuluşun sebebidir.
(Hayat-ı İmam Hüseyin, c: 1,s: 183.)

İmam Seccad (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Fazlaca nasihat, hakkında kötü düşünmeye sebep olur.
(Bihar'ul Envar, c: 72,s: 66.)

İmam Bakır (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Düşmanla savaştığın gibi kendi nefsanî isteklerinle de savaş.
(Uyun'u Ahbar'i-r Rıza, c: 2, s: 51 )
 
İmam Sadık (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Benim için en sevimli kardeşim, hatalarımı bana hediye edendir.
(Tuheful Ukul, s: 366 )
 
İmam Musa-i Kazım (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: İnsanın mümin kardeşinin gıyabında onun için etmiş olduğu dua en çabuk kabul olan duadır.
(el-Kâfi, c:1, s: 52.)
 
İmam Rıza (Allah'ın selamı O'na olsun) babasından, o da Hz. Ali'den(Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle nakletmektedir: İstiğfar ile kendinizi güzel kokulu yapın böylece günahın kötü kokusu ile rezil olmayın.
(Cihad Ba Nefs, h: 790 )

İmam Cevad (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Mümin, Allah'tan olan bir başarıya, nefsinden olan bir öğütçüye ve nasihatçinin da nasihatini kabul etmeye muhtaçtır.
(Tuheful Ukul, s: 480 )
 

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: İbadet yetmiş kısımdır; en büyük ve en faziletli kısmı helal kazanç sağlamaktır.
(Sevab'ul Amal ve İgab'ul Amal)

Hz. Ali (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Babana ve öğretmenine saygı göstermek için ayağa kalk, her ne kadar yönetici olsan bile.
(Gurer'ul Hikem, h: 2341)
 

İmam Hasan'a, (Allah'ın selamı O'na olsun) zühdün ne olduğu soruldu, buyurdular: İnsanın takvaya rağbetli, dünyaya karşı ise rağbetsiz olmasıdır.
(Tuheful Ukul, s: 227)
 

İmam Hasan (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: En cömert kimse beklentisiz bağışta bulunan kimsedir.
(Keşf'ul Gumme, c: 2,s: 239.)

İmam Bakır (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: İşlemiş olduğu günahlardan dolayı pişman olmak, tevbe için yeterlidir.
(Cihad Ba Nefs, h: 770 )
 

İmam Sadık (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Mümin için en kötü şey onu zillete düşürecek lezzete karşı meyilli olmasıdır.
(Cihad Ba Nefs, h: 277)
 
İmam Musa-i Kazım (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Allah'ı tanımadan sonra insanı Allah'a yaklaştıran en güzel şey namazdır.
(Tuheful Ukul, s: 455 )
 
İmam Rıza (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Bu ayda bin geceden hayırlı Kadir gecesi bulunmaktadır. Bu ayda her iş hikmet üzere belirlenir... Allah Teâlâ bu gecede, bu yıldan gelecek yıla kadar olan hayat, ölüm, hayır, şer ve rızık gibi şeyleri takdir eder ve bu gecede takdir ettiği her şey, kati ve kesindir.
(Vesail'uş Şia, c: 10, s: 242)

İmam Cevad (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Üç şey insanı Allah'ın Rıdavan'ına ulaştırır; çokça istiğfar etmek, yumuşak huylu olmak ve çokça sadaka vermek.
(Musned'ul İmam'ul Cevad, s: 247.)

Hz. Resulullah (Allah'ın selamı O'na ve Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: İnat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonu ise pişmanlıktır.
(Tuheful Ukul, s: 14)


Hz. Ali (Allah'ın selamı O'na olsun) şöyle buyurmuştur: Halk ile öyle geçinin ki; siz öldükten sonra sizin için ağlasınlar ve eğer yaşarsanız sizi sevsinler.
(Nehc'ül Belağa, hikmet: 10.)

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
26-06-2014 13:41 - 2350 Okunma
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Av. Sinan Kılıç
Emperyalizmin Dini/Mezhebi Yoktur
Mehdi AKSU
İRAN’DA SÜNNİLER!
İbrahim ŞEREN
Üstad! Gözlerimiz Hep Sizi Arayacak
Şirali Bayat
GADİR-İ HUM OLAYININ TANITIMI VE ARAŞTIRMASI KİTABI
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Celal Özer
Aşık ve Dünya Sevgisi
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
Orhan Kiverlioğlu
Biz büyük devlet iken
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
26-06-2019 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım