17-05-2014 tarihinde eklendi
Aşık ve Dünya SevgisiAşkın mekânı olan kalp hakkında bilgi veren Hacı Bektaş Veli’ye göre kişiyi aşktan alıkoyan yegâne engel dünya sevgisidir. Kalbini dünya sevgisi ile dolduranlar devamlı onu elde etmek için mücadele ederler. Birbirlerini engellemek birbirlerini boşa çıkartmak için plan ve projeler yaparlar.

Hacı Bektaş Veli’ye göre ise dünya; mezbeleden başka bir şey değildir ve dünyaperestler de hiçbir zaman ondan ayrılmazlar. Fakat dünyayı tam manasıyla elde etmek tam mümkün değildir.

Hacı Bektaş Veli, dünya hakkında şunları söyler; Dünya’yı hasretle muhafaza ederler; hasretle ellerinden çıkarırlar;’ Ona göre, dünya, Müslümanların birbirleri ile mücadele etmelerine değmeyecek kadar değersizdir. Değerli bir şey varsa oda Allah ve Allah’ın yarattıklarına karşı sevgi duymaktır.

Günümüz psikologlarından Erich Form, para tutkusunun peşinde koşan bir kişinin bu yönelişin denetimine girmiş olduğu söylenmektedir.  Para O kişinin taptığı puttur. Kendi içinde her şeyden soyutlayarak para açlığı biçiminde dışarıya yansıttığı puttur.

Böylece insan, bütünüyle insan elinden çıkma nesnelerden oluşan bir dünya yaratmıştır. Ne var ki kendi eliyle yarattığı bütün bu şeyler, onun üstüne çıkmıştır. Kendisini, yaratıcılık gücü olan bir merkez olarak değil de elleriyle yaptığı bir robotun kölesi olarak algılar.

 Bu konuda Virani Baba şöyle diyor:
Âşıklar dar’ı dünyanın ne malına ne zehrine
Mukayyet olmadı asla hemen aşktır muradullah.
Dünyayı nider aşık, ukbayı nider aşık,
Mısri, ola gör ayık sen vuslata erince.

Aşıklar, Allah aşkının doyulmaz tadına varınca,  bundan mahrum olan insanları tenkit etmekten de geri durmamışlardır. Çünkü, onlar bilmektedirler ki, kinin kibirin ve hasedin sebebi, yemişsiz ağaca benzemektedir.

Aşık olmayan Adem benzer yemişsiz ağaca
Ağaç yemiş vermeyince yakarlar kapkarece

Burada insan yemişi olmadığı için yakılan ağaca benzetilerek, cehennemdeki ateş hatırlatılmak istenmektedir. Bu dünyada yaratıcısı olan Allah’a aşkla bağlanmayan, O’nu bilmek ve bulmak için çalışmayan insanın hiçbir işe yaramadığı düşüncesiyle ahrette Cehennem odunu olacağına dikkat çekmektedir.

Bakın Niyazi Mısri, şöyle diyor
Ey Allah’ım seni sevmek ne güzeldir ne güzeldir,
Yolunda baş’ü can vermek ne güzeldir ne güzeldir,
Visalin derdine düşmek, yanıp aşk oduna pişmek,
Sonunda sana erişmek ne güzeldir ne güzel

http://caferider.com.tr/asik-ve-dunya-sevgisi_m3301.html